İHH REKLAM
 
Ana Sayfa > EKONOMİ

Ytso Eğitimden Doğuma Yalova'yı masaya yatırdı
11 Ocak 2018
Ytso başkanı Tahsin Becan ve yönetim Kurul Üyeleri 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününde çalışmalarını anlattı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

 

Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan toplantının açılış konuşmasında, “Yerel Basınımızın değerli çalışanları, öncelikle dünya gazeteciler gününüzü Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olarak kutluyoruz.

Davetimize icap edip katılım sağladığınız içinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizlerin kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki duyarlılığınızı ve bunun için göstermiş olduğunuz çabayı verdiğiniz mücadeleyi ve emeği takdirle karşılıyoruz. Gazetecilik doğru haber ve özgür yorum çerçevesinde gerçekleştiğinde demokrasinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Mesleğinizin zor şartlarına rağmen mesai kavramı göz etmeksizin ilinize hizmet etme mücadelesi veren sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” dedi.

YALOVA'NIN SOSYO EKONOMİK TABLOSU

 

Başkan Becan Yalova Sosyo Ekonomik Göstergeleri hakkında bilgi vererek başladığı sunumunda şöyle konuştu "Yalova olarak geçtiğimiz yıl itibarı ile diğer şehirlere göre avantaj ve dezavantaj olabilecek faktörlerimizi değerlendirmek istiyorum.
Bu değerlendirmeler kapsamında 2018 içinde bir bakış açısı geliştirmemize katkı sağlayacaktır.

Nüfus yoğunluğu

Nüfus yoğunluğu yani km2 ye düşen kişi sayısı açısından son veriler göre Türkiye’de 5. Sırada yer almıştır.


Nüfus artış hızına baktığımızda: Nüfus artış hızında da yine 5. Sırada yer aldık.Yani Yalova nüfus artışı ve yoğunluğu Türkiye otalamalarının oldukça üstünde oluşu yatırım fırsatları yanında planlamalar açısından da önemli adımlar atılmasını gösteriyor.
Yalova’nın Göç Hızı

Türkiye’de göç hızı sıralamasında 13. Sırada yer almıştır. Yoğunluk artışını destekleyen bir sıralamada yer almıştır.Kaba doğum hızında Türkiye ortalamalarının altında yer almış olması nüfus artışında göçün etkisini ortaya çıkarmıştır.


(Veriler, Nüfus sayısına göre, göç alma ve verme hızını göstermektedir.)

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kaba doğum hızıİstihdam


Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların il Nüfusuna Oranı (%) açısından baktığımızda , Türkiye de 7. Sırada yer almıştır.İstihdam


Yalova da en fazla açık iş olan ilk beş meslek;
 1. Makineci (Dikiş),
 2. Garson (Servis Elemanı),
 3. Hemşire,
 4. Elektrikçi (Genel)
 5. Servis Komisi meslekleridir.
20’nin üstünde çalışanı olan işyerlerinin , Yüzde 30,5’nin eleman temininde ülke genelinden daha fazla güçlük çekmektedir.
Temininde güçlük çekilen meslekler.
1.Elektrikçi (Genel) mesleği
2.Garson (Servis Elemanı),
3.Sıhhi Tesisatçıdır.

Eğitim

Genel orta öğretim net okullaşma oranı Türkiye de % 82.54 dür.
Yalova da bu oran % 90.09 la Türkiye ortalamalarının üstünde yer
almıştır. Yüksek öğretim mezunu oranında Türkiye de 8. Sıradadır. Okuma yazma oranı Türkiye ortalamalarının üstündedir.Sağlık


Yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı Türkiye ortalaması 266 dır. Yalova için sayı 183 olmuştur. Yani yatak sayımız Türkiye
ortalamalarının altında yer almıştır.
On bin kişi başına düşen hekim sayısı Türkiye ortalaması 18 iken Yalova da sayı 14 dür.(2016 Sağlık İstatistikleri yıllığı) On bin kişi başına düşen diş hekimi sayısı Türkiye ortalaması 3
iken Yalova da sayı 4 dür. En fazla 6 diş hekimi ile Ankara ilk sırayı almaktadır.
On bin kişi başına düşen eczacı sayısı Türkiye ortalaması 3 iken Yalova da sayı 4 dür. En fazla 5 eczacı ile İzmir ilk sırayı almaktadır.

Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite
 • 2016 yılı yıllık ihracat değerimiz 357.613.000 USD olmuştur. ve 119 firmamız ihracat yapmıştır.
 • 2017 yılında ihracat değerimiz 378.377,69 USD olmuştur.Bu haliyle ihracat değeri açısından 26. Sırada yer almıştır. İhracat değeri artışı 2016 dan %5,80 olmuştur.
 • Kişi başı ihracat değeri Yalova da 1595,9 USD olmuştur. Bu haliyle Türkiye de 8. Sırada yer almıştır.
 • Yüzbin kişiye düşen marka başvuru oranında Türkiye de 23. Sırada yer almıştır.
 • Yüzbin kişiye düşen patent başvuru oranında Türkiye de 20. Sırada yer almıştır.
 • Turizm yatırım ve işletme belgeli işletmelerin yatak sayısının Türkiye içindeki payı % 0,36 dır. Yalova bu oranla Türkiye de 25. Sırada yer almıştır ,
 • Antalya % 41,8 ile ilk sırada yer almıştır.

Mali Göstergeler

Kişi başına düşen banka mevduatı tutarı 10.480 TL dir ve bu haliyle Türkiye de 21. Sırada yer almıştır.
Kişi başına düşen bütçe vergi gelirleri sıralamasıTürkiye vergi gelirleri içindeki payı açısından 47. Sıradadır. Kişi başına bütçe vergi gelirlerinde ise 15. Sırada yer almıştır. Bin kişiye düşen aktif internet bankacılığında bireysel müşteri sayısı 2019 kişi ile Türkiye de 24. Sırada yer almıştır.Konut


Bin kişi başına düşen konut satışında 2016 yılında Türkiye de 1. Sırada yer aldı. 2017 yılında aynı değerde yine 1. Sırada yer aldık.Yabancılara konut satış sayılarında Türkiye de 4. Sırada yer alıyoruz. 2017 yılında da artış devam etti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 405 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi.
ODA FAALİYETLERİ MİSYONUMUZ
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, yaratıcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile üyelerinin ve toplumun ihtiyaçlarını anlamaya ve hizmet etmeye kararlıdır....
VİZYONUMUZ
İş dünyasının lider kuruluşu olarak, üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve katkı sağlayan, ticaret ve sanayi sektörünün Yalova'da en güçlü sesi olarak tanınacağız....
 • DEĞERLERİMİZ
 • •Hesap verilebilirlilik
 • •Güvenirlilik
 • •Hizmette kalite
 • •Yenilikçilik
 • •Ekip çalışması
TEKNOLOJİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI (BİLİŞİM, İLETİŞİM, HABERLEŞME)
Oda hizmetlerimizin en üst seviyede sorunsuz yerine getirilmesi için teknolojik alt yapımızı çağımızın bilgi teknolojileri ile rekabet edebilecek şekilde düzenledik.

EBYS ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ
Oda Yönetim Kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hizmete açılan elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş sürecinde oda çalışanlarının ilgili eğitimlere katılımını desteklemiş ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS’ ye Türkiye’de geçiş yapan ilk oda olmuştur. Geçiş süreciyle birlikte odamız tüm belge süreçlerini elektronik ortama taşımış, elektronik imza ile tüm süreçlerini yürütmeye başlamıştır. Geçiş sürecimizle birlikte diğer oda ve borsalarında geçiş süreçleri tarafımızdan desteklenmiş, eğitimleri verilmiş ve sistemleri devreye alınarak hizmete açılmıştır. Bugün itibari ile sistem üzerinde 9096 belge işlem görmüştür.

EBDS ELEKTRONİK BELGE DÜZENLEME SİSTEMİ
Oda Yönetim Kurulumuz odamızın her platformda teknolojik gelişmeleri odamızda hayata geçirmesi yönünde kararlar almış ve bu konuda her türlü desteği sağlamıştır. Bu kapsamda YTSO, üyelerimizin belge işlemlerini elektronik imzalı olarak online ortamdan yapmalarına olanak sağlayan EBDS Elektronik Belge Düzenleme Sistemi’ne yine Türkiye’de ilk geçen odalar arasında yer almıştır.

HTS SİCİL HARÇ TAKİP SİSTEMİ
Ticaret sicili işlemlerinin daha kısa sürede yapılması, üyelerimizin banka kuyruklarında harç ödemek için beklemelerine bir son vermek için , TOBB tarafından hizmete açılan Harç Takip Sistemine Türkiye’de ilk geçen odalar arasında yerimizi aldık. Artık ticaret sicili harçları odamız tarafından tahsil edilebilmektedir.

İLETİŞİM  WEB SİTESİ
Üyelerimizle iletişimin geliştirilmesine yönelik ciddi çalışmalar yaptık. ye bilgi güncellemeleri ile adres, telefon, faks, mail güncellemelerini yaptık. SMS -E-Posta- Web - Sosyal Medya unsurları konusunda projeler geliştirdik. Üye verilerinin aktarım sürecini tamamladık ve Haberleşme Politikamız kapsamında süreçleri işler hale getirdik. Bu sistemle odamız ve üyelerimiz arasında bir köprü kurduk. Odamıza gelen ve üyelerimizi ilgilendiren her türlü mevzuat bildirimi, kanun bilgilendirmeleri, faaliyetler, eğitimler ve buna benzer önemli bütün bildirimler üyelerimize en kısa sürede ulaştırılmaktadır. Yılda üç kez yayınlanan odamız yayın organı 0226 dergimiz ile üyelerimizle buluştuk. 0226'nın her sayısını tüm üyelerimize kargo yoluyla ulaştırdık.

Oda web sitemizi çağımızın gerektirdiği şekilde yeniden tasarladık. Üyelerimize hizmet noktasında en çok kullanılan iletişim organımız olan web sitemizi Türkiye’deki diğer oda ve borsalara örnek teşkil edecek bir ara yüzle oluşturduk. Üzerinde bir çok teknolojiyi barındıran web sitemiz TOBB Oda Akreditasyon Sistemi kapsamında da iyi uygulama seçilmiştir.

Yeni web sitemiz üzerinden; Aidat borcu sorgulanabilmekte ve kolayca ödenebilmektedir. Faaliyet Belgesi, Oda sicil Belgesi, İhale durum Belgesi vb. Belgelere Elektronik İmzalı ulaşılabilmektedir.
EBYS üzerinden üretilen bütün belgelere Ekspertiz Raporları, Kurum Yazışmaları vb. tüm belgelere barkod sorgulaması ile ulaşılabilmektedir.

ARAŞTIRMA RAPORLARI
Yalova, çeşitli sektörlerin özgül ağırlıkları oranında yerel ekonomiyi oluşturduğu ve bu bağlamda da kendine mahsus özellikleri olan bir şehirdir. Herhangi bir ekonomik sektör şehrin karakterinde baskın bir rol oynamamakla birlikte; Yalova, bölgesindeki yatırımların yaratacağı gelişme trendleri bakımından Türkiye’nin görece en avantajlı şehirlerinden biridir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi ve Osmangazi Köprüsü Yalova'yı güçlü bir çekim merkezi haline getirmiştir. Ancak biliyoruz ki iyi yönetilemeyen fırsatlar, tehdide de dönüşebilir. Yapımı devam eden OSB'lerin de faaliyete geçmesiyle birlikte Yalova’nın önünde geniş bir fırsat koridoru açılacak; ancak ekonomik, sosyal ve çevresel tehditler bakımından da daha kırılgan bir yapı ortaya çıkacaktır.
Dolayısıyla, şehirdeki tüm sektörel gelişmelerin ve yönelişlerin yakından takip edilmesi ve tüm gelişme süreçlerinin rasyonel bir biçimde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası adına, alanında uzman ve yetkin bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan Yalova'nın iktisadi, ticari ve sınai tüm sektörel birikimi irdelenerek; bizler için hayati öneme sahip bir veri seti oluşturulmuştur. Çalışma, şehrin sektörel görünümünü çeşitli parametrelerle izlemeye imkân sağlarken; olası yatırım kararlarını belirleyecek bir altlık da oluşturmaktadır.

STRATEJİK PLAN
Oda Yönetim Kurulu olarak misyon ve misyonumuz ilkeleri doğrultusunda, üyelerimizi, bölgemizi, ilçemizi ve ülkemizi ilgilendiren amaçlar doğrultusunda bir stratejik plan hazırlamakta ve bu stratejik plan kapsamında her yıl için iş planı oluşturmaktayız. Bu iş planı içine amaçlarımızı, hedeflerimizi koyarak sistematik bir çizgide bütçeyle eş zamanlı olarak faaliyete geçiririz.

Vizyonumuzun temel ilkelerinden biri olan “Bölgemizde İlkleri Başaran Oda” çizgisinde hareket etik ve plan kapsamında bu amacımızı büyük ölçüde yerine getirdik. Stratejik planımızdaki hedeflerimizin gerçekleşme oranı %85‘in üzerindedir.

EĞİTİMLER İŞ GELİŞTİRME VE KİŞİSEL EĞİTİMLER
Oda Yönetim kurulumuz üyelerimizin hem bireysel hem de iş hayatına katkı sağlamak için YTSO AKADEMİ’yi kurmuş ve ücretsiz üye eğitimlerini desteklemiştir. Eğitim sistemimiz TOBB Akreditasyon Sistemi içinde iyi uygulama seçilmiştir. Bu kapsamda toplamda toplam da 557 saat süren 71 eğitim düzenledik. Bu eğitimlere 1927 kişi katıldı ve sertifikalarını aldılar.

Yönetim Kurulumuzun üzerinde önemle durduğu konuların başında hiç şüphesiz ki dış ticaretin geliştirilmesi gelmektedir. İlimizin stratejik konumu itibari ile ihracatı ve ithalatın yoğunluğu bu konuda bazı önlemler ve stratejiler geliştirmemize sebebiyet vermiştir. Üyelerimizin ihracata yönelmeleri ve mallarını dış pazarlara satabilmelerine destek olmak adına yılda en az iki tane olmak üzere eğitimler düzenledik.

YALOVA RO-RO TERMİNALİNDE YTSO HİZMET BÜROSU’NU
Yalova Ro-Ro Terminalinde YTSO Hizmet Bürosu’nu hizmete aldık. TOBB ile yaptığımız görüşme neticesinde imzaladığımız protokolle buradan geçiş yapacak olan araçların geçiş belge işlemlerini yapmak için Odamızı yetkilendirildik ve YTSO Hizmet Bürosunu hizmete aldık.

İŞ ALEMİ İLE İLİŞKİLER İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ
İhracat işlemlerinin kesintisiz yapılması için gerekli bütün önlemler tarafımızdan alınmakta, gerekli mesai uygulamaları ile süreç sekteye uğratılmamaktadır. 2013 yılından bu yana, toplamda odamız aracılığı ile 2806 adet dolaşım belgesi kontrolü ve onayı yapılmıştır.

Bakanlarımızı ilimize davet ederek, üyelerimizin talep ve sorunlarını aktardık. En çok ihracat yapanlar ile kurumlar ve gelir vergisinde dereceye giren ve üyelikte 40.yılı dolduran üyeler her yıl ödüllendirdi.

YERLİ OTOMOTİV ÜRETİMİ YALOVA'DA YAPILSIN
Türkiye'nin markası, tasarımı, teknolojisi, aynı zamanda ülke kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracatı gerçekleştirecek, binlerce kişiye iş ve aş olacak, küresel ölçekte de ticari başarı sağlayacak ‘Yerli otomobil' üretiminin Yalova’da yapılması konusunda, çalışmalarla ilgili dosyayı bakanlıklara sunulmak üzere Milletvekilimiz Fikri Demirel’e teslim ettik.

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • İlimizde kurulma çalışmaları devam eden OSB temsilcileri ile görüşmelerimiz devam etti.
 • Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB
 • Yalova  Kalıp İmalatı İhtisas OSB
 • Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB
 • Yalova Gemi İhtisas OSB
 • Akrilik Bazlı Elyaf Ve Kompozit Ürünler İleri
 • Teknolojik Malzemeler İhtisas Islah OSB
 • Yalova İmes Makine İhtisas OSB
 • Yalova Avrasya OSB
Odamızın iş hacmi Yalova’nın stratejik konumu itibariyle her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda odamız bir çok noktada üyelerimize kesintisiz hizmet sunmakta ve iş süreçlerinin en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktadır. Bu kapsamda odamız mevcut eksper sayısını artırmış ve alanında uzman yeni mühendisleri heyetimize dahil etmiştir. TOBB’da eğitimini aldırmış ve sertifikalandırmıştır.

KENTİN GELİŞİMİNE YÖNELİK FAALİYETLER
“Yalova Genel ve Sektörel Tanıtım Filmi” hazırlattık. Yalova'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen YTSO, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile Yalova'nın 12 dakikalık sektörel ve 5 dakikalık Genel tanıtım filmini hazırlattı.

KENTİN TANITIMINA YÖNELİK FAALİYETLER
Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’ni ilimizde gerçekleştirdik. Yalova’nın projelerinin uluslararası alanda tanıtıldığı, farklı ülkelerden bireysel alıcı, yatırımcı ve acentelerini bir araya getiren “Yalova Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi”, 14-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Yalova’da gerçekleştirildi.

KENTİN TANITIMINA YÖNELİK FAALİYETLER
Yalova’da hizmet sunan değişik sektörlerdeki iş alanlarını ve firmalarını tanıtmak, farklı kitlelere ulaşmak, etkinliğe katılan firmaların bilinirliliğini artırarak iş hacimlerine katkı sağlamak ve Yalova’da geleneksel bir iş kültürü ile yerel bilinç oluşturmak ve gençlere girişimcilik ruhunu aşılamak amacıyla Yalova Sektörel Tanıtım Zirvesi Gerçekleştirildik

ÜYE İLİŞKİLERİ ZİYARETLER
Odamızın Stratejik Planı kapsamında üye ilişkilerinin kalitesini iyileştirmek, üye memnuniyetini arttırmak amacıyla gerek personelimiz, gerekse yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 2000’e yakın üye işyerlerinde ziyaret edilmiş, odamızdan talep ve beklentileri alınmıştır.

ÜYE İLİŞKİLERİ YEMEKLİ MESLEK KOMİTE TOPLANTILARI
Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında bir ilk olarak, odamıza kayıtlı tüm meslek gruplarındaki üyelerimizle, “YTSO ÜYELERİ İLE BULUŞUYOR” etkinliğini gerçekleştirdik.

ÜYE İLİŞKİLERİ ÜYE MEMNUNİYET ANKETLERİ
Oda Yönetim Kurulu çalışma stratejilerinin önemli bir bölümünü Üye Memnuniyeti Anketleri kapsamaktadır. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bu anketler ile üye beklentilerini, şikayet ve dileklerini tespit ediyoruz. Bu doğrultuda stratejiler geliştiriyor ve eksikleri gidererek sürdürülebilir bir kalite çizgisi yakalamaya çalışıyoruz.

Devreye soktuğumuz yeni hizmetlerin üye memnuniyetine yansımalarını kademeli bir şekilde yükselen memnuniyet grafiğinden görebilmekteyiz.

DIŞ İLİŞKİLER
 • Belçika İstanbul Başkonsolosluğu odamızı ziyaret etti
 • Rotenburg Belediye Başkanı odamızı ziyaret etti
 • Kosova’da kardeş şehir İpek Belediyesi yetkilileri odamızı ziyaret etti.
 • Kosova Heyeti Odamızı Ziyaret Etti
 • Bulgaristan Smolyan Belediyesi ziyaretimiz
 • Cidde Üniversitesi Öğrencileri, odamızı ziyaret etti.
 • Bulgaristan Smolen Belediye Başkanı Odamıza ziyarette bulundu.
 • Etiyopya'lı iş adamları YTSO'yu ziyaret ettiler.
 • Endonezya Elçi Müsteşarı’ndan Odamıza Ticari İşbirliği Ziyareti
Irak Başbakanlık Müsteşarı Odamıza ziyarette bulundu.
 
FUARLAR
 
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin fuarlara aktif katılım sağlayarak sektörleriyle ilgili bilgi ve
tecrübelerini arttırmaları, teknolojik gelişmeleri yakından izlemeleri, kurumsal kapasitelerini geliştirilmeleri ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla “YTSO Fuar Günleri” çalışması başlatmıştır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından TOBB Yurt İçi Fuar takviminde yayınlanmış olan fuarlardan YTSO üyelerinin iştigallerine uyacak fuarları belirlenmiştir. Belirlenmiş olan ve Odamız internet sitemizde yayınlanmış olan fuarlara üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.

İSTİHDAM
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” istihdam seferberliği çağrısında bulunulmuştur. Zor bir süreçten geçen ülkemizde Türk iş dünyası olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya gayret etmeliyiz, Bir ülkede istikrarın yolunun ekonomiden geçtiğinin bilincinde olan işveren dünyası olarak ülkenin kalkınmasının ve tam bağımsızlığının üretimden geçtiğini biliyoruz. Artı bir istihdam seferberliği konusunda Yalova iş dünyamızın, bütün kurumlarımızın el birliği ile hareket ederek bu süreçte iddialı iller arasında yer alacağına inanıyorum. Bu süreçte bir çok ziyaretler gerçekleştirdik.

KALİTE AKREDİTASYON
2013 yılı itibari ile yönetim Kurulumuz 2 defa Akreditasyon Denetimi geçirmiştir. Her iki denetim de son derece başarılı geçmiştir. 2017 yılında odamızın son denetimi ise yeni puanlama sistemine göre yapılmıştır. Bu sistem daha önceden 11 ana elementin puanlanması yerine 103 alt elementin ayrı ayrı puanlamasıyla gerçekleşmiştir. Odamız 103 kriterin tamamından ikibir performans göstererek 5 yıldızlı hizmet ürettiğini bir kez daha tescillemiştir.

YTSO'DAN YENİ BİR HİZMET DAHA - SAYISAL TAKOGRAF
Ulaştırma Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol uyarınca Türkiye’de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket ve sürücülerin araçlarında kullanıma sunulan, yongalı ve veri kaydedebilir niteliklerde üretilecek sayısal takograf kartları odamızdan verilmeye başlandı.

YTSO KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SATIŞ OFİSİ
Evlerinde sadece ev hanımlığı yapan fakat iş hayatının içinde olmayan kadınlara destek vermek amacıyla 500 kadını ekonomiye katmak üzere meslek sahibi yaptık. Oluşturduğumuz satış ofisi ile ürettikleri ürünleri burada satılmasına imkan tanıdık.

ÜYELERE YÖNELİK PROTOKOLLER
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO), üyelerinin çeşitli kurumlardan aldığı hizmetlerden daha ekonomik yararlanması için indirim anlaşmaları yapıyor.
 • YTSO ile Türkkep A.Ş. Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.
 • Garanti Bankası’yla, Online tahsilat anlaşması imzaladı.
 • Garanti Bankası İndirimli kredi protokolü
 • YTSO ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Arasında Kredi Protokolü İmzalandı
 • YTSO, Makine Mühendisleri Odası ile Protokol imzaladı
 • YTSO ile TNB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.
 • Mektebim Koleji
 • Doğa koleji
 • Atakent hastanesi
 YTSO YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞUYOR
Yalova’da artan ticarete katkı sunmak için çağın koşularına uygun son teknolojiye göre dizayn edilmiş yeni hizmet binamız çok yakında hizmetinizde.

LOBİ ÇALIŞMALARI
Yönetim Kurulumuz gerek üyelerimizi gerekse bulunduğumuz bölgeleri ilgilendiren sorunların ve problemlerin ivedilikle çözümüne ilişkin aktif bir lobicilik faaliyeti yürütmektedir. Bu kapsamda tespit ettiğimiz sorunlar ilgili bakanlıklara, sanayi şuralarına iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.
 • Bu çalışmaların bazılarına örnekler;
 • Bölge Odaları istişare toplantıları
 • Yalova Milletvekillerini Ziyaretleri sorunların iletilmesi
 • TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na gerçekleştirilen ziyaretler
 • TOBB Turizm Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan
 • Tahsin Becan’ın çalışmaları
 • Bakanlıklar nezdinde OSB sorunlarının çözülmesi
 • Yalova Odaları Üst Kurulu’nun oluşturulması,
 • Çevre Odalar ile işbirliği çalışmaları,
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı çalışmaları
 • Bolu TSO Kardeş Oda Protokolü
 
KREDİ DESTEĞİ
Yönetim Kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)tarafından organize edilen 'Nefes Kredisi Kampanyasına destek vererek üyeleri için daha önce 1 milyon TL'lik kaynak oluşturmuştu.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu oranı artırdık ve bu desteğe 2 Milyon daha ekledik. Toplamda üyelerimize 3 milyon ₺kredi kullanma imkanı sağlanmış oldu.

YTSO, Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Hareket Eden Bir Kurumdur. Kurumsal vatandaşlık bir kuruluşun ilgili olduğu yerel, ulusal ve uluslararası topluluklarla olan ilişkilerinin bütüncül bir yönetimidir.
Kurumların ekonomik, sosyal ve çevresel ilişkilerinin nasıl olduğu, insan haklarına duyarlılığı, sosyal paydaşlarıyla olan ilişkilerinin başarı düzeyi gibi etkenler kurumsal vatandaşlık kavramının özünü oluşturmaktadır. Kurumsal vatandaşlık prensibine bağlılık, hem toplumun yaşam standardı ve kalitesinin artmasına, hem de kuruluşların değer yaratma sürecine katkı sağlamaktadır.
Üyelerimizden aldığımız güçle YTSO olarak sosyal sorumluluklarımızın iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Vali OSB'leri inceledi14 Kasım 2018
Faturayı ödeyene kazandırıyoruz12 Kasım 2018
Yalovalı çiçekçiler Eurasia fuarında12 Kasım 2018
20 köylüye 680 koyun dağıtıldı10 Kasım 2018
Aksa Akrilik BIST Endeksi’nde08 Kasım 2018
Engellilere iş buluyorlar08 Kasım 2018
BES Yalova'da masaya yatırıldı08 Kasım 2018
Ak-Kim’den susuzluğa yerli çözüm07 Kasım 2018
İŞ TE ANNE PROJESİ BAŞLADI31 Ekim 2018
Negmar'dan Oral'a ziyaret30 Ekim 2018
Kurs alan kadınlara 70 TL harçlık30 Ekim 2018
YALOVA İMES'DEN DEV KAMPANYA27 Ekim 2018
Kimya ödülü Aksa Akrilikin27 Ekim 2018
İşkur öğrencilere destek verecek23 Ekim 2018
VALİ TARLA GÜNÜNE KATILDI23 Ekim 2018
EN YEŞİL OFİSLER LİMAK'IN20 Ekim 2018
Çiçekçiler Yalovada buluştu19 Ekim 2018
ÖĞRENCİLERE İŞ ARAMAYI ÖĞRETECEKLER17 Ekim 2018
Bayim olurmusun13 Ekim 2018
Kivi ağaçları zarar görecek13 Ekim 2018
Kobi için işbirliğine gidiyorlar09 Ekim 2018
Genç Arıcılar sertifikalarını aldı05 Ekim 2018
YTSODAN KOBİLERE NEFES KREDİSİ04 Ekim 2018
İŞKUR’DAN İSTİHDAM GARANTİLİ KURS04 Ekim 2018
Balıkçılara gece denetimi03 Ekim 2018
FATURALAR KAN BAĞIŞINA ÇAĞIRIYOR03 Ekim 2018
HAL MÜDÜRÜ İŞLETMELERİ BİLGİLENDİRDİ29 Eylül 2018
GELENEKSEL MESLEKLER HAYAT BULUYOR28 Eylül 2018
73 GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURALARI ÇEKİLDİ26 Eylül 2018
Esnaf Dost kapımızdır20 Eylül 2018
YILIN AHİSİ CAFER ALTUNTAŞ OLDU19 Eylül 2018
AUTOCAD SERTİFİKALARINI ALDILAR14 Eylül 2018
​Tissue World Fuarı’nda Ak-Kim’e yoğun ilgi09 Eylül 2018
ENGİN YTSO'YU BALO'DA TEMSİL ETTİ05 Eylül 2018
TÜBİTAK GENÇ İŞADAMLARINA DESTEK VERİYOR03 Eylül 2018
İMES OSB YALOVA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM YAPACAK24 Ağustos 2018
Aksa Akrilike Kadın ödülü16 Ağustos 2018
​Başkan Becan TOBB Toplantısında16 Ağustos 2018
LİMAK ÇEVRE TİMİ HASANBABA'YI TEMİZLEDİ15 Ağustos 2018
KÜÇÜK ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ15 Ağustos 2018
İSKELE CAFE AÇILIYOR10 Ağustos 2018
Maaşı bir ay Patron bir ay Devlet ödeyecek09 Ağustos 2018
Marka'dan projeye 1 Milyon TL destek07 Ağustos 2018
TOBBES 54. Genel Kurulu Yapıldı06 Ağustos 2018
Aksa Akrilik Capital 500’de06 Ağustos 2018
RUSYA'DAN YTSO'YA DAVET04 Ağustos 2018
63 BİN TL KİRA YARDIMI YAPILDI02 Ağustos 2018
AK PARTİDEN YTSO 'YA ZİYARET02 Ağustos 2018
Taşınmaz Ticareti Hakkındaki İşadamları Bilgilendirildi29 Temmuz 2018
HERSEK LAGÜN İHALESİ YAPILDI27 Temmuz 2018
KARAMANLI ÇİFTÇİLER SERMAYECİKTE25 Temmuz 2018
Binasını Güçlendirmek İsteyenler Acele etsin25 Temmuz 2018
Yalova çöpten enerji üretiyor19 Temmuz 2018
Siz Yeter Ki Projelerle Gelin19 Temmuz 2018
YALÇINKAYA MARKETLERDEN BÜYÜK İNDİRİM12 Temmuz 2018
KÖYLÜYE 4 YENİ BUĞDAY TANITILDI11 Temmuz 2018
TOBB Sigorta Acenteleri Delegesi Seçildi09 Temmuz 2018
KURA İLE İŞE GİRDİLER06 Temmuz 2018
Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın05 Temmuz 2018
Aksa Akrilik ve Ak-Kim Fortune 500’de04 Temmuz 2018
YILMAZ TOBB MARMARA DELEGESİ SEÇİLDİ02 Temmuz 2018
GÖLETLERE 50 BİN BALIK28 Haziran 2018
Borçlunun Kamuya Olan Borçları Azalacak28 Haziran 2018
LİMAK ENERJİ’DEN SİZİNLE AYDINLANIYORUZ27 Haziran 2018
KURAYLA DAMIZLIK KOÇ DAĞITILDI23 Haziran 2018
İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İSTİHDAMI ARTIRDI22 Haziran 2018
AKSA AKRİLİKTEN 16 KİŞİYE İŞ FIRSATI20 Haziran 2018
KOSGEB’ten Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği12 Haziran 2018
MÜDÜRLER İŞÇİLERİ İFTARDA DA DİNLİYOR12 Haziran 2018
LİMAK ENERJİ AİLESİ ORUÇLARINI BİRLİKTE AÇTI 05 Haziran 2018
Aksa Akrilik ve Ak-Kim Kimya Dev Şirketler arasında05 Haziran 2018
KGK'dan YTSO’ya Tebrik04 Haziran 2018
TAŞIT OSB'DE İMZALAR ATILDI31 Mayıs 2018
Borçları yapılandırması başladı31 Mayıs 2018
VALİ SELİN VURDUĞU SERALARI GEZDİ30 Mayıs 2018
SÜS BİTKİ ÜRETİCİLERİ ÜVEY EVLAT MI29 Mayıs 2018
YTSO İlk Meclis Toplantısını Yaptı24 Mayıs 2018
ARONYA KADINLARA TANITILDI24 Mayıs 2018
FATURA ÖDEMELERİNDE YÜZDE 5 İNDİRİM24 Mayıs 2018
SGK'DAN YTSO'YA ZİYARET16 Mayıs 2018
YTSO TOBB GENEL KURULUNDA16 Mayıs 2018
2. EL ARAÇ SATIŞLARINDA GARANTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR14 Mayıs 2018
KELEBEKLER VADİSİ EVLERİ DEĞER KATACAK16 Mayıs 2018
YTSO YAPI FUARINDA12 Mayıs 2018
Sahilde Yıkım Ekim Ayında Yapılsın10 Mayıs 2018
​ “TOPLUM YARARINA PROGRAM” KURALARI ÇEKİLDİ10 Mayıs 2018
GİRİŞİMCİLERDEN GENÇLERE TAVSİYELER08 Mayıs 2018
YTSO MESLEK KOMİTELERİ ÇALIŞIYOR08 Mayıs 2018
YTSO'DAN İHRACATÇI FİRMALARA KOLAYLIK07 Mayıs 2018
YTSO İhracatı artırmak istiyor06 Mayıs 2018
MECİDİYELİ KÖYLÜLER ÇİLEK DİKECEK26 Nisan 2018
ORGANİK TARIM HİZMET İÇİ EĞİTİMİ YALOVA'DA24 Nisan 2018
DOWAKSA'DAN 535 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM13 Nisan 2018
YTSO'DA 2583 ÜYE OY KULLANACAK10 Nisan 2018
GARDEN A.Ş 'DE HEDEF 250 MİLYON TL YATIRIM 08 Nisan 2018
Yalova'da Esnaf Mutlu Kepenk kapatmıyor02 Nisan 2018
İplik Bitim İşleri Operatörü yetiştirilecek28 Mart 2018
YALÇINKAYA MARKETLER 6. ŞUBESİNİ AÇTI23 Mart 2018
Türkiye’nin İlk Yerli Kivi “İlkaltın” Yalova'dan14 Mart 2018
BİN 600 TRABZON HURMASI DAĞITILDI14 Mart 2018
İŞKUR ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRMEYE BAŞLADI08 Mart 2018
Ticaret Sicil İşlemleri Artık Daha Kolay25 Şubat 2018
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME MÜRACAATLARI BAŞLADI25 Şubat 2018
SULAMA HİBESİNDE SON HAFTA25 Şubat 2018
Yalova Yerli otomobil fabrikasına talip 19 Şubat 2018
YTSO'DAN ZEYTİN DALI HAREKATINA DESTEK 13 Şubat 2018
YALÇINKAYA MARKETLER ZİNCİRİNDEN BÜYÜK İNDİRİM11 Şubat 2018
Yılda 10 kes Topraksız marul yetiştiriyor10 Şubat 2018
Yabancı uyruklu abonelik Yalova'da05 Şubat 2018
YALOVA ESNAFI YENİDEN MUTLU DEDİ29 Ocak 2018
YTSO 2016 YILININ BAŞARILI FİRMALARINA ÖDÜL VERDİ29 Ocak 2018
KADIN ÇİFTÇİLERE ARONYA BAHÇESİ KURULACAK24 Ocak 2018
Mutlu ve ekibi Esnaf odası seçimlerine sıkı hazırlanıyor19 Ocak 2018
TÜRSAB'da Başaran Ulusoy adaylıktan çekildi17 Ocak 2018
Yeni İş kuracaklar için Girişimcilik Eğitimi Düzenliyor17 Ocak 2018
Aksa Akrilik ödüle doymuyor17 Ocak 2018
Yalova'da Çiçekçilik Festivali düzenleyeceğiz16 Ocak 2018
Türkiye'nin ihtiyacı kasaları üretiyoruz16 Ocak 2018
İşkur Yalova 3.446 kişiyi işe buldu13 Ocak 2018
YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI YALOVA'DA YAPILSIN10 Ocak 2018
Taşeron işçilere kadro eğitimi verildi09 Ocak 2018
YASBİR YÖNETİMİNDEN AK PARTİYE ZİYARET 07 Ocak 2018
KADROYA GEÇMEK İSTEYENLER YAZILI BAŞVURACAKLAR05 Ocak 2018
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİNDE İŞÇİLER İÇİN İMZALAR ATILDI04 Ocak 2018
Marul yerine Trabzon hurması dikin04 Ocak 2018
Garden A.Ş'de Orkide üretiliyor02 Ocak 2018
Yerli Otomotiv Üretimi Yalova’da Yapılsın25 Aralık 2017
BELEDİYE MEMURLARI SÖZLEŞME İMZALADI22 Aralık 2017
İMESOSB ARAZİ SPEKÜLATÖRLERİNİ UYARDI20 Aralık 2017
TERMAL ÖĞRENCİ YURDUNDA SOSYAL GÜVENLİK KONFERANSI20 Aralık 2017
40 BİN TON SEBZE MEYVE TÜKETTİK20 Aralık 2017
Üreticilere zeytin budama eğitimi yapıldı18 Aralık 2017
YTSO, İstihdam Şûrası ve İstihdam Seferberliği Ödül Törenine Katıldı18 Aralık 2017
Aksa, kapılarını ilk kez liseli gençlere açtı13 Aralık 2017
KESTANE GALLERİ TOPLANIYOR12 Aralık 2017
Ytso'da E-Dönüşüm Semineri Gerçekleştirildi30 Kasım 2017
Termal suyu ile Spirulina yetiştirilecek28 Kasım 2017
Aksa 3 prestij ödülü kazandı25 Kasım 2017
MESLEK TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR23 Kasım 2017
YTSO 645 ÖĞRENCİYE KIŞLIK AYAKKABI DAĞITTI15 Kasım 2017
Zeytinde Kalite kaybının önüne geçilecek16 Kasım 2017
Genç çiftçilere 185 koyun dağıtıldı14 Kasım 2017
BELEDİYE ÇİÇEK FESTİVALİNE DESTEK VERECEK11 Kasım 2017
YTSO ile Türkkep İmzaları attı03 Kasım 2017
YTSO üyelerine Online tahsilat fırsatı04 Kasım 2017
Seracıların başvurularını bekliyoruz05 Kasım 2017
TÜMSİAD'DAN YTSO'YA ZİYARET03 Kasım 2017
YTSO ve Makine Mühendisleri anlaştı02 Kasım 2017
YTSO karşılıksız Burs veriyor27 Ekim 2017
Subaşı Kivi festivaline hazırlanıyor26 Ekim 2017
Ytso Web sitesini yeniledi23 Ekim 2017
Limak Uludağ Elektrik bir ilke daha imza attı24 Ekim 2017
Yalova Devlet Hastanesi Proje İhalesi Kasım'da23 Ekim 2017
Ak-Kim, 40. yılını çalışanlarıyla birlikte kutladı12 Ekim 2017
YALOVA ÖNEMLİ BİR GÜMRÜK KAPISI HALİNE GELDİ12 Ekim 2017
OSB'LERE SU NEREDEN GELECEK11 Ekim 2017
Altınova önemli bir bölge11 Ekim 2017
EKOL YALOVA RO-RO TERMİNALİ AÇILDI07 Ekim 2017
YTSO Akreditasyon Sertifikasını Yeniledi04 Ekim 2017
KIRSAL ALANDA TARIM YAPANLARA DESTEK GELİYOR28 Eylül 2017
İŞKUR'DAN EĞİTİME 150 İŞÇİ DESTEĞİ29 Eylül 2017
Yalova Ro-Ro 2 Ekim hizmete giriyor26 Eylül 2017
YTSO SEÇİMLERİ ERTELENDİ25 Eylül 2017
YILDIZ AKKÖKLÜLER ÖDÜLLERİNİ ALDI23 Eylül 2017
İŞKUR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLİYOR22 Eylül 2017
Aksa 12’nci raporu yayınladı19 Eylül 2017
ALTINOVA'LI ÇİFTÇİLER SÜT SIĞIRCILIĞI EĞİTİMİ ALDI15 Eylül 2017
YASKİ PROJESİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR GECİKMEDİ13 Eylül 2017
KOSGEB'DEN 1 MİLYON TL DESTEK GELDİ13 Eylül 2017
İMES OSB VE AVRASYA OSB YATIRIMCILARINI BEKLİYOR07 Eylül 2017
Yalova’nın İşsizlik Oranını Azaltmalıyız07 Eylül 2017
DEDE İŞSİZLERE BAYRAM ÖNCESİ MÜJDEYİ VERDİ26 Ağustos 2017
Sgk ve İşkur okul yöneticilerini uyardı24 Ağustos 2017
ÇINARCIK'LI ARICILARA DESTEK VERİLİYOR09 Ağustos 2017
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR09 Ağustos 2017
ELEKTRİKTE BORÇTAN KESİM %20 AZALDI03 Ağustos 2017
YTSO'DAN ÜNİVERSİTEYE ZİYARET20 Temmuz 2017
YALOVA’DA İŞ KAZALARINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ07 Temmuz 2017
Aksa Akrilik, Fortune 500 listesinde 96’cı 06 Temmuz 2017
İŞKUR HER ZAMAN ENGELLİLERİN YANINDA 06 Temmuz 2017
YTSO BAŞKANLIĞINA ADAY DEĞİLİM13 Haziran 2017
BAKAN ASLAN YALOVA'DA GEMİ İNDİRDİ11 Haziran 2017
Aksa Akrilik, İSO 500’de 44’üncü sırada10 Haziran 2017
YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINDI10 Haziran 2017
Yalova'da Girişimcilik Sertifikaları sahiplerini buldu06 Haziran 2017
LİDER ÇOCUK TARIM KAMPINA KATILAN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLENDİRİLDİ02 Haziran 2017
Aksa Akrilik’e platin ödül02 Haziran 2017
ÇİFTLİKKÖY'DE İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM PROJESİ22 Mayıs 2017
İŞKUR'DAN İŞ HAYATINA YÖNELİK SEMİNER20 Mayıs 2017
ORMAN BAKANLIĞI GAL ARILARI İLE MÜCADELE EDİYOR17 Mayıs 2017
YTSO'DAN İSTİFA ETTİ17 Mayıs 2017
YALOVA'DA 30 TON REÇİNE ÜRETİLDİ16 Mayıs 2017
BU SEFER SEPETÇİOĞLU'NA GİTTİLER08 Mayıs 2017
MECİDİYE KÖYÜNDE ÇİLEK YETİŞTİRİLECEK04 Mayıs 2017
YTSO YATIRIMCILAR İÇİN TOPLANTI DÜZENLEDİ02 Mayıs 2017
ÇALIŞMA HEYETİ ÖZZAİM'DE25 Nisan 2017
ATIK YAĞLAR EKONOMİYE KAZANDIRILMALI23 Nisan 2017
DOWAKSA 'YA BÜYÜK ÖDÜL21 Nisan 2017
Aksa Akrilik Ar-Ge Merkezi Belgesi Aldı18 Nisan 2017
SEFERBERLİK HEYETİ APEC ÇELİKTE18 Nisan 2017
ELEKTRİK İNDİRİMİNİ SAKATLAR DERNEĞİNE BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ13 Nisan 2017
EKONOMİYE KATKIDA BULUNANA TEŞEKKÜR13 Nisan 2017
Aksa Akrilikin misafirleri Lise öğrencileri oldu11 Nisan 2017
Altınova Europort Denizcilik Fuarıda11 Nisan 2017
Ytso Muhasebecileri Bilgilendirdi11 Nisan 2017
Üreten Türkiye Konuşuyor Çok Önemli11 Nisan 2017
KİVİ ÜRETİCİLERİ DERT YANDI08 Nisan 2017
ATASAY SHOP YALOVA'DA AÇILDI06 Nisan 2017
Aksa Akrilikin Yatırım Notu Yüksek01 Nisan 2017
Europort Turkey heyecanı 27 Mart 2017
MİLLİ SEFERBERLİK İÇİN İŞLETMELERİ MOTİVE EDİYORLAR24 Mart 2017
Ak-Kim 'e Uluslararası Ödül!22 Mart 2017
MUHASEBECİLERDEN DESTEK İSTEDİLER16 Mart 2017
ÇİÇEKLİK OSB YALOVA'DA TOPLANDI15 Mart 2017
ÖĞRENCİLERDEN TERMİK SANTRALE İNCELEME13 Mart 2017
YTSO 'DAN UNICERA FUARINA ZİYARET11 Mart 2017
ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİN11 Mart 2017
ACME GRUPTAN YALOVA'YA 20 MİLYON € YATIRIM10 Mart 2017
SU PARASI BANKALARA ÖDEYEBİLİRSİNİZ09 Mart 2017
ULUDAĞ ELEKTRİK YALOVA’DA 2 YİM’İ AÇTI08 Mart 2017
GENÇ ÇİFTÇİLERE BÜYÜK DESTEK08 Mart 2017
YTSO HİSSELERİNİ DEVRETTİ07 Mart 2017
YOL VE YEMEK PARASI İÇİNDE İŞ EĞİTİMİNE YOĞUN İLGİ03 Mart 2017
AK-KİM DİNOX'U SATIN ALDI28 Şubat 2017
Akenerji Finans Oskarına layık görüldü23 Şubat 2017
Milli Seferberlikte Altınova'da varım dedi22 Şubat 2017
YALOVA EKONOMİSİ BLOOMBERG TV'DE17 Şubat 2017
Subaşı Belediyesi memurları mutlu!13 Şubat 2017
AK-KİM 'de Kadın sayısı 2 kat daha fazla12 Şubat 2017
ÇOCUKLARA BALIK YEDİRİN10 Şubat 2017
Becan ve Demiryürek Türkiye Ekonomi Şurasına Katıldı09 Şubat 2017
DEMİREL MÜHENDİSLİĞE 25. YIL ONUR BELGESİ02 Şubat 2017
YALOVA BELEDİYESİNDEN SOSYAL DENGE İMZASI01 Şubat 2017
GİOSB ÇİFTLİKKÖY'E YAPILMAMALI30 Ocak 2017
ÇALIŞMA HAYATINDA SEFERBERLİK YALOVA'DA MASAYA YATIRILDI27 Ocak 2017
Sofralarımızdaki yeni tat: Kivi Reçeli23 Ocak 2017
Kurumsal Yönetimin Ödülü Aksa Akrilikin 19 Ocak 2017
Gustav Maersk Altınova'da Tamir Edilecek18 Ocak 2017
Genç Girişimcilerden Müdür Fındık'a Ziyaret12 Ocak 2017
AKSA AKRİLİK TANITIM FİLMİ İZLEYİCİ İLE BULUŞTU13 Ocak 2017
CLK ULUDAĞ ELEKTRİK’E 2 ÖDÜL02 Ocak 2017
İŞKUR LİSELİLERİ BİLGENDİRİYOR28 Aralık 2016
YTSO BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI26 Aralık 2016
Vali Yılmaz’dan tersanelere ziyaret24 Aralık 2016
CLK ULUDAĞ ELEKTRİK’TEN İNDİRİMLİ ELEKTRİK MÜJDESİ24 Aralık 2016
BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI ÇİÇEKÇİLERE DESTEK VERECEK Mİ?20 Aralık 2016
Yerli mallarımıza sahip çıkalım16 Aralık 2016
Yalova'da Helva Yapamıyoruz15 Aralık 2016
Nefes Kredisi KOBİ’lere can suyu olacak14 Aralık 2016
EĞİTİM PROGRAMINDAN 705 KİŞİ YARARLANDI13 Aralık 2016

Anasayfa | KÜNYE | İLETİŞİM | Gazeteler
CH