Ana Sayfa > GENEL

Yafem 'den 16 maddelik deklarasyon
25 Temmuz 2020
14. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşmasında "16 maddeli Deklarasyon" yayınlandı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


Bu sene Koronavirüs salgını etkisinde, sosyal medya platformları üzerinden yapılan toplantılarında görüşülen konular YAFEM 14. Türk Dünyası Gazeteciler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada alınan kararlar deklare ediledi.
 
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun (COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınarak 23 Haziran 2020 tarihli “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi”ne uygun olarak YAFEM 23. Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında; 19-22 Temmuz 2020 tarihlerinde “YAFEM 14. Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Buluşması” Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu, KKTC, Afganistan, Bulgaristan, Batı Trakya (Yunanistan), Irak Türkmeneli, Kırım Tatarları, Doğu Türkistan, Belçika ve Fransa’nın katılımıyla Yalova’da gerçekleşti. Türk dünyasının 10 ülkesi fiili katılımla diğerleri ise, canlı bağlantılarla sosyal medya üzerinden video konferans şeklinde sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi.

Türk dünyası gazetecileri; Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeler, “Dağlık Karabağ”ın işgali, Doğu Türkistan, Kırım, Suriye, Irak Türkmenleri ve Afganistan Türkleri ile KKTC konuları başta olmak üzere, Ortadoğu’dan Kafkaslara, Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan Tük Kültür Coğrafyası’nın temel sorunlarını ele almış; yapılan konuşmalar, teklif, öneri ve istişareler neticesinde aşağıdaki kararlar “2020 Yalova Deklarasyonu Covid 19 Dönemi” olarak kabul edilmiştir:
 
1. Türk kültür coğrafyasındaki soydaş ve akraba topluluklarının yaşadıkları bölgelerde kültürel, sosyal ve eğitim haklarının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde koruma altına alınması; TBMM’de “Türk İnsan Haklarını Koruma Yasası’nın çıkarılması için girişimde bulunulması; Akdeniz ve Ege’deki egemenlik haklarımızın korunması; tüm sorunlarımızla ilgili Türk Devlet ve Toplulukları’nda “ortak kamuoyu”nun oluşturulması; Çin Halk Cumhuriyeti egemenliği altındaki Doğu Türkistan’da, Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilen Kırım’da, Irak Türkmeneli ve Suriye, İran Türkmen Sahra bölgesinde ve Güney Azerbaycan bölgesinde yaşanan insani sorunların çözüme kavuşturulması ve insani taleplerin karşılanması noktasında kamuoyunun medya aracılığı ile bilgilendirilmesi uygun görülmüş; yeni dünya düzeninde “Türk Birliği”nin kurulmasının sürekli gündemde tutulması ana hedefimiz olarak belirlenmiştir.
 
2. Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve Asya’da Türkçe’nin yaygınlaşması ve Türk kimliğinin korunması; Afganistan, Pakistan, İran, Irak ile Suriye’deki mülteci kamplarında; Afganistan, Tataristan, Dağıstan gibi ülkelerde Türkçe kursların düzenlenmesi için ilgili kurumların teşvik edilmesi; Türk Kültür Coğrafyası’nda Türkçe yazı ve konuşma dilinin teşvik edilmesi, konuyla ilgili ders araç ve gereçlerin kurs yerlerine ve kursiyerlere ücretsiz ulaştırılması, Latin harfleriyle Türkçe yayınlanan dergi ve gazetelerin her bakımdan desteklenmesi konularında ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması; Kitle İletişim ve Sosyal Medya aracılığı ile ilgili kişi ve kurumların dikkatlerinin çekilmesi konusunda çalışmalar yapılması ve Türkiye Türkçesi’nin iletişim dili olarak benimsenmesi konusunda kamuoyu oluşturulması kararlaştırılmıştır.
 
3. Ermenilerin sözde soykırım iddialarını dünya kamuoyuna kabul ettirme girişimlerine karşılık Türk cumhuriyetlerinin ortak hareketle bilimsel çalışmalarla kamuoyu oluşturması, hazırlanan bilimsel eserlerin başka dillere çevrilerek yaygınlaştırılması, Türk devletlerinin birlikte hareket ederek Dağlık Karabağ işgalinden vazgeçene kadar Ermenistan’a ekonomik yaptırımlar ve ambargo uygulanması, Ermenilerin Ermenistan dışında siyasi ve bürokratik yapılanmalarının takip edilmesi ve Ermeni diasporasına “Dünya Türk Diasporası Hareketiyle” karşılık verilmesi yönündeki çalışmalara destek verilmesinin önemi vurgulandı.
 
4. Türk Dünyası’nda medyaya yönelik sansürün son bulması, medya mensuplarının haber alma- yapma, hak ve mahremiyetinin ve ifade özgürlüğünün korunması, kamuoyunun her türlü iletişim araçlarıyla bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi; bu çerçevede Avrasya coğrafyasında Türk medyasına sansür uygulayan kişi ve kurumların tarafsız ve objektif davranması konusunda uyarılması ve bu yönde girişimlerde bulunulması tavsiye edilmektedir.
 
5. Doğu Türkistan’da 2017 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon insanın ceza ve toplama kamplarında tutulması, uluslararası kamuoyunda kaygı ve endişe ile takip edilmekte olup, bölgedeki 30 milyon Müslüman Türk’ün insani taleplerinin karşılanması ve kampların kapatılması için Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne; 3 yılı aşkın süredir kendilerinden haber alınamayan T.C. vatandaşlarının akıbetlerinin ne durumda olduğu konusunda T.C. Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup yazılması uygun görülmüştür.
 
6. TÜRK Soyluların ülkelerinden kaçarak çeşitli yollarla ülkemize sığınan soydaşlarımıza ikametlerinin verilmesi, adli sıkıntıları olmayan soydaşlara yönelik deport kararlarının durdurulması, beş yıl ülkemizde ikamet ettiğini belgeleyen soydaşlarımızın T.C. vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılması konularında İçişleri Bakanlığı nezdinde temasa geçilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin gerekirse medya aracılığı ile sürekli duyurularak kamuoyu oluşturulması kararlaştırılmıştır.
 
7. Türk Dünyası Gazetecilerinin yaşadıkları ülkelerde yerel, ulusal ve uluslararası basın aracılığı ile lobi oluşturulmasını amaçlayan YAFEM Türk Dünyası Gazetecileri olarak geçen yıl olduğu gibi Anadolu Ajansı tarafından hazırlanmakta olan “Türk Dünyası Haber Paketi”nin bir an önce faaliyete geçmesini talep etmektedir.

8. Gazeteci İsmail Gaspıralı’nın doğum günü olan “Mart’ın 20. gününün” Türk Dünyası Basın Günü” olarak kabul edilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

9.Türk Dünyası Kültür Başkentleri kutlamalarında TÜRKSOY tarafından dağıtılan Türk Dünyası Basınına Hizmet ödüllerinin her yıl 20 Mart “Türk Dünyası Basın Bayramı” günü anısına dağıtılmasının anlamlı olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.
 
10. Kazan Tatarları başta olmak üzere Türkçe konuşan toplulukların dillerine karşı yapılan baskı, sindirme politikaları ve medeni dünyanın kabul etmeyeceği insani taleplere karşı yasakların getirilmesine son verilmesi, Rusya’nın yeni anayasa düzenlemeleriyle Özerk Türk Cumhuriyetlerinde ve Rusya içindeki Türk azınlıklara yönelik insan haklarını ihlal edecek adımlardan kaçınmasını Türk Dünyası adına ilan ediyor ve bu meselede atılacak adımları destekliyoruz.
 
11. 2020 Türk Kültür Dünyası başkenti seçilen Özbekistan’ın Hive şehri covid-19 salgın hastalığı dönemine denk geldiğinden ziyaret, faaliyet ve etkinlikler açısından verimli bir dönem geçirememiştir. Bir kez daha Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini teklif etmekteyiz.
 
12. Türkiye Cumhuriyeti’ni içten yıkmaya çalışan ve 15 Temmuz 2016 yılında bir kalkışmaya cüret ederek 251 insanımızın şehit olmasına sebep olan FETÖ/PDY örgütünün Tüm Türk cumhuriyetlerinde, özerk Türk cumhuriyetlerinde ve azınlık bölgelerinde sürdükleri çalışmaların engellenmesi konusunda ortak adım atılmasını arzu etmekteyiz. Zira Türk birliğine giden yolun önünde engel teşkil eden bu sinsi yapının bazı Türk cumhuriyetlerinde varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını bilmekteyiz. Türk soylu devletlerin bu konuda ortak tavır almasını beklemekteyiz.

13- Covid-19’a bağlı küresel pandemi nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasına yönelik Türk soylu devletlerin işbirliği yapması, sorunların çözümünde güç birliği ile hareket edilmesi arzumuzdur.
 
14- Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın milli kimliklerine bağlı olarak geçmişte yapılan anlaşmalar gereği “Türk azınlık” olarak nitelendirilmesi ve Yunan anayasasında kabul edilmesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerine göre soydaşlarımızın haklarıdır. Bu meselede kamuoyu oluşturulması çalışma sahamızın başka bir önemli meselesidir.
 
15. Kırım’ın ilhakı, Dağlık Karabağ’ın işgal altında olması, Akdeniz ve Ege’deki kıta sahanlığımız, Irak ve Suriye Türkmenlerin ata topraklarında yaşama hakları, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın milli kimliklerini koruması Türkiye’nin beka sorunu olduğu gibi sınır hatlarımızda egemenlik haklarımızın önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Balkanlardaki Evlâd-ı Fâtihan ile Irak ve Suriye’deki soydaşlarımız atalarımızın ve geçmiş tarihimizin bize emanetidir. Daha önce yapılmış devletlerarası anlaşmalarda gündeme gelmeyen meselelerde dahi Türkiye’nin tarihi mirası olan haklarını koruması ve bu yönde attığı adımları önemsiyor ve destekliyoruz.
 
16. Türk soyluların bulundukları bölgelerdeki topaklarını bırakıp başka bölgelere göç etmesinin önlenmesi, yaşadıkları bölgelerde varlıklarına ve milli kimliklerine sahip çıkmalarına yardım edilmesi, azınlık Türk topluluklarının insan hakları çerçevesinde yaşamalarını takip edecek sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması, dünyadaki Türk diasporasının evrensel boyutta lobi faaliyetleri yürütmesine zemin hazırlanması, Irak hükümetinde Türkleri temsil edecek siyasi oluşum için girişimlerde bulunulması, Türk devletleri arasında dil birliği ve kültür alışverişi çalışmalarının hükümetler boyutunda yapılması YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği’nin önemsediği konulardır.

Yukarıdaki ilke, öneri, tavsiye, çalışma ilkeleri, dilek ve temenniler çerçevesinde belirlenen talepler ve faaliyet alanları konularında benimsenen ilkeler oy birliğiyle kabul edildi.
 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GENEL Haberleri

Başlık Tarih
 
Jandarmadan köpekli silah operasyonu06 Ağustos 2020
Jandarma Havacılık Tırı Yalova da 06 Ağustos 2020
Çanakkale Ruhu Yalova da hissedilecek06 Ağustos 2020
Çınarcık ta minibüs yandı06 Ağustos 2020
Kaçak yapıya 10 kat ceza geldi06 Ağustos 2020
İtfaiyeden orman yangın uyarısı06 Ağustos 2020
​Nevten, Yalova’dan Dünya’ya Konfor Sunuyor06 Ağustos 2020
​Yeni Milli Eğitim Müdürüne ziyaret06 Ağustos 2020
İş garantili okul öğrencilerini bekliyor06 Ağustos 2020
Altınova ​Ağustos Meclisi tamamlandı06 Ağustos 2020
Su hatlarına kameralı kontrol05 Ağustos 2020
Kore gazisini unutmadılar05 Ağustos 2020
​Hersek Sahili doldu taştı05 Ağustos 2020
Oral dan Meclis başkanına ziyaret05 Ağustos 2020
Altınova Ağustos Meclisi başladı05 Ağustos 2020
Zabıta bayramda sahadaydı04 Ağustos 2020
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI’NDA DA VATANDAŞIN YANINDA04 Ağustos 2020
Oral Çifti bayramda gönülleri aldı04 Ağustos 2020
Yorgun mermi ile vuruldu04 Ağustos 2020
​Oral Çiftinden ilçe büyüklerine bayram ziyareti03 Ağustos 2020
55 ACEMİ KASAP YİNE KENDİNİ YARALADI03 Ağustos 2020
Sanayide korkutan yangın03 Ağustos 2020
YALOVA BELEDİYESİ BAYRAMDA TAM NOT ALDI03 Ağustos 2020
Metin Oral personeliyle bayramlaştı01 Ağustos 2020
Altınova zabıtası iş başında02 Ağustos 2020
Kaymakamdan trafik denetlemesi02 Ağustos 2020
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ’TAN ANLAMLI ZİYARET02 Ağustos 2020
Altınova Bayramlaştı02 Ağustos 2020
Bayram Müslümanca duruştur31 Temmuz 2020
Yalova protokolü Sermayecik te 31 Temmuz 2020
MEB personeli bayramlaştı31 Temmuz 2020
İstanbul caddesi için en iyisini yapacağız30 Temmuz 2020
Ak Parti vatandaşı dinliyor30 Temmuz 2020
Yalova dan çıkmışlardı 7 yaralı30 Temmuz 2020
Yalova da mezarlar temizlendi30 Temmuz 2020
Yalova da istihdam için imza attılar30 Temmuz 2020
Bayram büyük fırsattır30 Temmuz 2020
Şube Müdürlerine veda30 Temmuz 2020
Bayramda barışalım30 Temmuz 2020
Yalova’da en çok tercih edilen okul29 Temmuz 2020
Kurban kesim yerlerine sıkı denetim 29 Temmuz 2020
Bayram bir vesiledir29 Temmuz 2020
​BAYRAM ÖNCESİ HIZ KESİCİLER BOYANIYOR29 Temmuz 2020
Korona ile Altınova da mücadele ediyoruz29 Temmuz 2020
Armutlu da 2 kişi hayatını kaybetti28 Temmuz 2020
Tutuk Çömlek 'te 28 Temmuz 2020
Kurban denetimlerine devam28 Temmuz 2020
Mustafa Tutuk Ülkü Ocaklarında 28 Temmuz 2020
Yeniyol TOBB lisesinde28 Temmuz 2020
Evet Cafe Breakfast açıldı27 Temmuz 2020
Çiftlikköy yatırım ve hizmete doyuyor27 Temmuz 2020
Ücretsiz psikolog görevde27 Temmuz 2020
OSMANLI SEMPOZYUMU YALOVA’DA YAPILDI27 Temmuz 2020
Hersek Sanayi Sitesi örnek olacak27 Temmuz 2020
Başpehlivan Hersek plajına hayran kaldı27 Temmuz 2020
Altınova Temmuz Meclisi tamamlandı27 Temmuz 2020
Tügva dan Ayasofya lokması27 Temmuz 2020
Rögar kapakları vurmayacak27 Temmuz 2020
Öğretmen Aday sınavları yapıldı27 Temmuz 2020
Ayasofya için helva dağıtıldı25 Temmuz 2020
Şehit adına Narkotik operasyonuna 24 Temmuz 2020
Mezarlık seferleri başladı24 Temmuz 2020
Yaralanan vatandaşa Zabıta yardım etti24 Temmuz 2020
Topluma iyi ve ahlaklı insanlar kazandırmalıyız23 Temmuz 2020
SİDER BAŞKANI BABAOĞLU GÜVEN TAZELEDİ23 Temmuz 2020
Basın Dijital değişime uğradı23 Temmuz 2020
YAFEM için taşın altına elimizi koyacağız23 Temmuz 2020
Basın kutsal görev yapıyor23 Temmuz 2020
Eğitim ve öğretim ödeneği herkese verilsin23 Temmuz 2020
Pakdemirli e-tarım 'ı tanıttı23 Temmuz 2020
Basın kamusal güçtür23 Temmuz 2020
SPOR SAHALARI YENİLENDİ22 Temmuz 2020
​PARKE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR22 Temmuz 2020
LOZAN TÜRKİYE’NİN TAPUSU, EMPERYALİSTLERİN İKİNCİ MAĞLUBİYETİ22 Temmuz 2020
​Yeniyol Bakan Selçuk ile görüştü22 Temmuz 2020
​LGS yerleştirmeleri başladı22 Temmuz 2020
​Yeniyol tasarım atölyelerini inceledi22 Temmuz 2020
Düğün yemeklerini Aşevine bağışladılar21 Temmuz 2020
Anıt ağaç eğitimi aldılar21 Temmuz 2020
YALOVA BELEDİYESİ KURBAN PAZARINA SERVİS KALDIRIYOR21 Temmuz 2020
​ERBAY VE KIRTAY 'DAN TANAÇAN 'A ZİYARET21 Temmuz 2020
Yeşilay dan Meb müdürüne tebrik21 Temmuz 2020
İşkur bayram öncesi ödeme yapacak21 Temmuz 2020
Çocuklara açık havada eğitim verilecek21 Temmuz 2020
Hersek Bölgesine hayran kaldılar21 Temmuz 2020
8.Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu21 Temmuz 2020
İhh Yalova'dan Yeniyol'a tebrik21 Temmuz 2020
24 saat bana ulaşabilirsiniz21 Temmuz 2020
Araçlar bacalardan kurtarılıyor20 Temmuz 2020
Yalova nın kurtuluşu kutlandı20 Temmuz 2020
Ya İstiklal ya ölüm19 Temmuz 2020
Chp den şirket borçlarına cevap geldi19 Temmuz 2020
TÜRK DÜNYASI GAZETECİLERİ 14 KEZ BULUŞTU19 Temmuz 2020
TÜRKSOY SERGİSİ YALOVA DA AÇILDI19 Temmuz 2020
​MHP YALOVA YÖNETİMİ AÇIKLANDI18 Temmuz 2020
Altınova 15 Temmuzda tek yürek17 Temmuz 2020
Yalova istikbaline sahip çıkmıştır17 Temmuz 2020
Jandarmadan Yalova da uyuşturucu operasyonu17 Temmuz 2020
Yalova 99 yıl önce kurtuldu17 Temmuz 2020
Yalova da Her yer asfaltlanacak17 Temmuz 2020
Rum ve Ermeni çetelere karşı koyduk17 Temmuz 2020
Yabeltaş Hizmetaş zarar etmiş17 Temmuz 2020
Çiftlikköy de 15 Temmuz coşkusu17 Temmuz 2020
Altınova da ​Şehitler için mevlit okundu16 Temmuz 2020
Şehit aileleri emanetimizdir16 Temmuz 2020
Uzman Öztürk kalbine yenildi17 Temmuz 2020
Sağlık Çalışanları Döner Sermaye haklarını istedi16 Temmuz 2020
​BAYRAKTEPE MAHALLESİNDE OTLAR BİÇİLİYOR16 Temmuz 2020
Yalnız Değilsiniz Destek Hattı açıldı16 Temmuz 2020
15 Temmuz nöbetinde süt dağıttılar16 Temmuz 2020
15 Temmuz Siyonistlerin girişimidir15 Temmuz 2020
Altınova 'da ​Şehitlikler ziyaret edildi15 Temmuz 2020
Akköy Şehitliği 15 Temmuzda açıldı15 Temmuz 2020
Müdür Yeniyol Sürücü kurslarını gezdi15 Temmuz 2020
ÇİFTLİKKÖY’DE 15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI15 Temmuz 2020
Fetönün arkasında dış güçler var14 Temmuz 2020
Yalova 'da Kasaplık eğitimi aldılar14 Temmuz 2020
YTSO 15 Temmuzu unutmayacak14 Temmuz 2020
Ayasofya için Lokma dağıttılar14 Temmuz 2020
PARK VE BAHÇELER BİRİMİ EĞİTİM ALDI14 Temmuz 2020
Terörist Fetöcü hainlere 15 Temmuzda direndik14 Temmuz 2020
Polis memuru kazada hayatını kaybetti13 Temmuz 2020
İsmetpaşa pırıl pırıl 13 Temmuz 2020
Yalova Hal 'i daha iyi olacak13 Temmuz 2020
Hersek Plajı doldu taştı13 Temmuz 2020
Yalova Belediyesi 15 Temmuz afiş dağıttı13 Temmuz 2020
Türk Milleti’nin iradesi test edilemez13 Temmuz 2020
​15 Temmuz'da dönüşümlü nöbet13 Temmuz 2020
Vali Termal ve Yenimahalle'de13 Temmuz 2020
Otoyol Müdürüyüm dedi dolandırdı13 Temmuz 2020
15 Temmuz destanı böyle anılacak12 Temmuz 2020
Ak Gençlerden Ayasofya için şükür duası11 Temmuz 2020
Özel çocuklara çok özel ilgi11 Temmuz 2020
Bursa yolunda Benzin istasyonuna çarptı11 Temmuz 2020
Çiftlikköy 'e Noter geliyor10 Temmuz 2020
Çiftlikköy ve Gaziosmanpaşa kardeş oluyor10 Temmuz 2020
Bakan Kurum 'dan Çiftlikköy 'e Arazöz09 Temmuz 2020
Minareden müzik cep telefonundan çıkmış09 Temmuz 2020
Ülkü Ocakları Armutlu'da 09 Temmuz 2020
​YALOVA BELEDİYESİ’NDEN MASKE UYARISI09 Temmuz 2020
Ak Parden Müdür Yeniyol'a tebrik09 Temmuz 2020
Müdür Yeniyol 'a tebrikler devam ediyor09 Temmuz 2020
Temizlik işçisine ödül09 Temmuz 2020
Tutuk çalışmaları yerinde izledi09 Temmuz 2020
Çiftlikköy Emniyet müdürü değişti09 Temmuz 2020
Yürüyen Köşkte Müdürden konser08 Temmuz 2020
Yalova Belediyesi raporu ret edildi08 Temmuz 2020
Güçlü Koleji Yalova da açıldı07 Temmuz 2020
​YALOVA DA SAHTE PARA OPERASYONU07 Temmuz 2020
ROMAN MAHALLESİNİ TOKİ 4 KAT YAPACAK07 Temmuz 2020
Yalovaspor taşınıyor06 Temmuz 2020
Yalova Valiliği ve Belediyesi taşınacak06 Temmuz 2020
Hersek tarihi çıkaracağız06 Temmuz 2020
Sokak hayvanları sahipleniyor06 Temmuz 2020
Bakan Kurum Projelerle Yalova 'ya geliyor03 Temmuz 2020
BUMİD ve YAÜ beraber çalışacak03 Temmuz 2020
Müdür Yeniyol okulları geziyor03 Temmuz 2020
Tügva 'dan Yeniyol 'a tebrik03 Temmuz 2020
Belediyede eğitim devam ediyor03 Temmuz 2020
Başkan Oral Süleyman Soylu ile görüştü03 Temmuz 2020
Avcılık yarışması yapılacak02 Temmuz 2020
Kurban pazarı Kurtköy de kuruldu03 Temmuz 2020
YAVRU KEDİ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI03 Temmuz 2020
Yalova da Minibüslere denetim03 Temmuz 2020
Vali yardımcısının acı günü02 Temmuz 2020
Kadıköy meclisi toplandı01 Temmuz 2020
Uluslararası Medya temsilcileri Çınarcık'a hayran kaldı30 Haziran 2020
Yalova Üniversitesi'nden Bir Uluslararası Başarı Daha01 Temmuz 2020
Soyer 'den Ülkü Ocaklarına tebrik01 Temmuz 2020
AŞK KÖPRÜSÜ YENİLENİYOR30 Haziran 2020
Altınova Belediyesinin acı kaybı01 Temmuz 2020
Mustafa Tutuk Bakan Koca ile görüştü01 Temmuz 2020
Flamingoların Hersek lagününden ayrılmıyor29 Haziran 2020
5 BUCUK TON SAHTE İÇKİ YAKALANDI28 Haziran 2020
Yalova Eğitimde Marka Kent yapacağız27 Haziran 2020
YKS öğrencilerine başarılar dilerim27 Haziran 2020
Abdülaziz Yeniyol göreve başladı26 Haziran 2020
KAÇAK ETİL ALKOL YAKALANDI26 Haziran 2020
Çınarcık'ta bankları kırdılar26 Haziran 2020
Banyoda uyuşturucu zulası bulundu26 Haziran 2020
CEZAEVİNDEN ÇIKTI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI26 Haziran 2020
Sansarlar artık özgür26 Haziran 2020
Başkan Oral’dan YKS mesajı26 Haziran 2020
Çınarcık Ülkü Ocakları’nda Bayrak Değişimi25 Haziran 2020
İlhan müdür Altınova 'ya veda etti25 Haziran 2020
Altınova’ a okullar YKS’ye hazır25 Haziran 2020
Sokak hayvanlarının yanındayız25 Haziran 2020
YKS de başarılar dilerim25 Haziran 2020
Engellilerin sorunları Telekonferansla görüştü25 Haziran 2020
Sahilde motor yasak25 Haziran 2020
Yalova da salonlara Korona dizaynı24 Haziran 2020
Yürüyen Köşk açıldı23 Haziran 2020
Yalova ‘lı üreticiler Hibrit fuarda buluşacak23 Haziran 2020
Ali Tosun Zonguldak'a gitti23 Haziran 2020
Kanallar temizleniyor22 Haziran 2020
Yalova da müze ve köşkler açılıyor22 Haziran 2020
Şehit babalarının emrindeyim22 Haziran 2020
Yalova 'da LGS sınavı sıkı Corona tedbirleri ile yapıldı21 Haziran 2020
Hotel ve pansiyonlara denetim21 Haziran 2020
Çınarcık 'ta ilk Nikah kıyıldı21 Haziran 2020
Yalova Üniversitesi projelerle büyüyecek20 Haziran 2020
Alt yapı yağmuru taşıyamadı20 Haziran 2020
Babalarımız temel direğimizdir20 Haziran 2020
Hersek Plajı açılıyor20 Haziran 2020
Ziya Selçuk LGS talimatları verdi19 Haziran 2020
Lgs 'de başarılar dilerim19 Haziran 2020
​TONAMİ KAVŞAĞI ÇİÇEKLERLE ŞENLENDİ20 Haziran 2020
İran 'lı Asadi intihar etmiş20 Haziran 2020
Yalova LGS sınavına hazır20 Haziran 2020
LGS de hayalleriniz gerçek olsun19 Haziran 2020
Mete LGS okullarını inceledi19 Haziran 2020
Yalova da okullar temizlendi19 Haziran 2020
Mete 'den Tosun'a tebrik19 Haziran 2020
BUMİD başkanı Yalova ya geldi18 Haziran 2020
52 km yol yapacağız18 Haziran 2020
Chp Yalova dan Valiye ziyaret18 Haziran 2020
Esenköyde lambalar değiştiriliyor18 Haziran 2020
Seyir tepesi açıldı18 Haziran 2020
Roman kardeşlerimiz istedi hemen yapıyoruz18 Haziran 2020
Bayraktepe mahallesi temizlendi18 Haziran 2020
Altınova LGS'ye hazır18 Haziran 2020
​Yalova Üniveristesi Tübitak 1001 Projesi İçinde Yer Alacak18 Haziran 2020
LGS' de Gençlere başarılar dilerim18 Haziran 2020
Yalova LGS ye hazır18 Haziran 2020
İşyerlerine Korona denetimi yapıldı17 Haziran 2020
Termal de ceset bulundu17 Haziran 2020
Yalova 'da Maskesiz gezmek yasaklandı16 Haziran 2020
Ülkü Ocaklarında Jandarmaya tebrik16 Haziran 2020
Hersek Plajı açılıyor16 Haziran 2020
Jandarma 181 yaşında16 Haziran 2020
Gül bahçesine çevireceğiz16 Haziran 2020
Geri dönüşüm oyuncakları satışta16 Haziran 2020
Hulusi Akar Yalova ya geliyor16 Haziran 2020
Plaj ve denizde Korona denetimi16 Haziran 2020
10 Fetö şüphelisi Asker gözaltında16 Haziran 2020
Yalova dan Zonguldak a Korona götürmüş15 Haziran 2020
Yalova da İhtisas OSB arzu ediyoruz14 Haziran 2020
İbrahim Nuh Paksu Külliyesi açıldı12 Haziran 2020
Millet Bahçesine karşı çıktılar13 Haziran 2020
Altınova da seferberlik başlatıldı13 Haziran 2020
Kızılkaya Kardeşler Seç Marketi açtılar13 Haziran 2020
Başkan Oral kardeş başkanla görüştü13 Haziran 2020
Başkan Tutuk kız istedi13 Haziran 2020
15 günlük bebek Koronayı yendi13 Haziran 2020
KARAİSMAİLOĞLU VALİLİK ve BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ13 Haziran 2020
TÜRK TERSANECİLİĞİ VE DENİZCİLİĞİ DÜNYADA SAYGIN YERE SAHİPTİR13 Haziran 2020
Jandarma Teşkilatı gururumuzdur12 Haziran 2020
14 mahallenin otları temizleniyor12 Haziran 2020
DERE YATAKLARI TEMİZLENİYOR12 Haziran 2020
Tigem Tatil Park yaza hazır12 Haziran 2020

Anasayfa | KÜNYE | İLETİŞİM | Gazeteler
CH