Ana Sayfa > GENEL

Yabeltaş Hizmetaş zarar etmiş
Flaş Haber
17 Temmuz 2020
Personel giderleri bütçenin %80 nini geçiyor. Haziran ayında maaşları ödeyemedik.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ZARARDA

Yabeltaș ve Hizmet A.Ș yönetim kurulu başkanı Celal Özel, şirketler Mali yapısı, borç alacakları, personel sayıları hakkında açıklama yaptı. Yürüyen Köşk te yapılan basın toplantısına Belediye başkan vekili Mustafa Tutuk, şirket yöneticileri de iştirak etti.

Personel giderleri bütçenin %80 nini geçiyor. Haziran ayında maaşları ödeyemedik.

Yönetim kurulu Başkanı Celal Özel açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi;Yabeltaş A.Ş. ve Hizmet A.Ş. Genel kurullarının 8 Mayıs ve 13 Mayıs ile 15 Haziran 2020 tarihlerinde oluşturduğu yeni yönetim kurulu ve bu yönetim kurullarının başkanı olarak şirketlerimiz hakkında sizleri bilgilendirme yapmak amacıyla davet ettim.

Şirketlerimizin Mayıs sonu itibariyle durumları, dönem sonunda ulaşmak isteğimiz hedefler, yönetim ilkelerimiz ve oluşturacağımız çalışma kültürümüzü sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak istedik. Sizlere 10 başlıkta bilgilendirmede bulunacağız. Şirketlerimizin kuruluş tarihleri ve kuruluş amaçlarını, içinde bulunan işletmelerin kimlikleri, şirketlerimizde yaratılan istihdam, mali durumları, şirket giderlerinin dağılımı, personel giderlerinin satış cirosu içindeki oranları, borç listesi ve tutarları, alacak listesi ve tutarları, şüpheli alacak listesi ve tutarlarını anlatacağız. Sunacağımız bu bilgilerle şirketlerimizin tablosunu net olarak görmemizi sağlayacaktır.

YABELTAŞ A.Ş.
1) Kuruluş tarihi 15 Şubat 2000 Genel kurul tarihi 8 Mayıs 2020 Yetki belgesi tarihi 11 Mayıs 2020

2) Kuruluş amacı: Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının görev sahasına giren işleri ile kuruluşlarla mutabakat temini suretiyle veya diğer şekil ve suretlerle yapmak, bu işler için tesisler kurmak inşaa etmek kuruluşlarla ortaklık kurarak doğrudan iş yapmak veya yaptırmak.

3) Yabeltaş işletmeleri Tatil Park, Rıhtım Otopark, terminal ve merkez minibüs terminalidir.

4) istihdam: görevi devraldığımızda Yabeltaş işletmelerinde merkez dâhil çalışan sayısı 104’tü. Bu çalışanların içinde üniversite mezunu oranı sadece yüzde 4, ortalama kıdem yaşı ise 5,37 ' dir.

5) Şirketlerimizin mali durumlarını 2019 yılı ilk beş ayı ve 2020 yılının ilk beş ayı olarak karşılaştırma imkanı bulacaksınız. Yabeltaş şirketi 2019 yılında 307 bin TL zararla kapatmıştır. 2019 ilk 5 ayı 151 bin TL zararla kapatmış. 2020 ilk beş ayı 554 bin zararla kapatmıştır. Gelirlerimiz ise 2019 yılı 6 milyon 281 bin TL, 2019 ilk beş ayında ise 2 milyon 135 bin TL, 2020 yılında 1,573 milyon TL olmuştur.

6) Giderlerin dağılımında en yüksek bölüm personel giderleri. İkinci olarak enerji giderleri geliyor. Üçüncü ise iş yeri bakım onarım giderleri. Personel gideri 2019 yılında 5 milyon 339 bin TL. 2019 ilk beş ayı 1 milyon 804 bin TL, 2020 ilk beş ayı 1 milyon 763 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Personel giderinin ciro içindeki oranları ise; 2019 ilk beş ayında yüzde 85, 2019 yılı yüzde 85, 2020 ilk beş ayı yüzde 112 olarak gerçekleşmiştir.
Görüldüğü gibi şirketin temel probleminin aşırı gereksiz insan yükünün bulunmasıdır. Bu kadar yüksek insan yükü ile personel giderini düşürmeden mali kaynağının düzelmesinin olanağı asla bulunmamaktadır.

7) Şirketimizin Borçları:
Yabeltaş işletmesinin mayıs sonu itibariyle toplam borç tutarı 17 milyon 218 bin TL’dir. Bunun dağılımı vergi 8 milyon 708 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu 5 milyon 929 bin TL, TİGEM kira borcu 1 milyon 131 bin TL, Ecrimisil 41 bin TL ve Yalova Belediyesi 879 bin TL’dir.
 
8) Şirketimizin alacakları:

Toplam alacak 3 milyon 475 bin TL’dir. Bunun 1 milyon 872 bin TL’si şüpheli alacaklar sınıfında olup tahsilleri mümkün görülmemektedir.TatilPark işletmecilerinin ve konaklayanlarının kira borçları 1 milyon 826 bin TL, terminal yazıhane 1 milyon 61 bin TL borçları bulunmaktadır.Toplam 2.887 milyon TL alacağımız Tatilpark işletmecileri ve Terminal Yazıhane işletmecileri borçları bulunmaktadır.

 HİZMET A.Ş.
1) Kuruluş tarihi 7 Eylül 2000 Genel kurul tarihi 13 Mayıs 2020 olağan üstü 5 Haziran 2020 Yetki belgesi tarihi 13 Mayıs 2020

2) Kuruluş amacı: Sağlık sosyal ve esenlik hizmetleri ile ilgili ekonomik yatırım ve işletmeciliği faaliyetlerini deruhte etmek, ticari ve sanayi her türlü faaliyette bulunmak, kamu kuruluşlarının görev asasına giren sağlık sosyal ve esenlik faaliyetleri ile ilgili kuruluşlarla mutabakat temini suretiyle veya diğer şekil ve suretlerle yapmak, bu işler için tesisler kurmak, inşa etmek kuruluşlarla ortaklık kuracak veya doğrudan doğruya yaptırmak.

3) İşletmeleri: Pazaryerleri, Yürüyen Köşk Kafeterya, Engelsiz Cafe, Emekliler Cafe.

4) İstihdam: Görevi devraldığımızda hizmet işletmelerinde merkez dahil çalışan sayısı 59’du. Bu çalışanların içinde üniversite mezunu oranı sadece yüzde 7’dir.

5) Şirketlerimizin mali durumlarını: 2019 ve 2020 yıllarının ilk 5 ayını karşılaştırma imkânı bulacağız. Hizmet şirketi 2019 yılını 975 bin TL zararla kapatmıştır. 2019 ilk 5 ayı 525 bin TL zararla kapatılmıştır. 2020 ilk beş ayı 844 bin zararla kapatmıştır. Gelirlerimiz ise 2019 4 milyon 80 bin TL. 2019 ilk beş ayında 1 milyon 66 bin TL’dir. 2020 yılında 1 milyon 8 bin TL’dir.
 
6)
Giderlerin dağılımında en yüksek kalem personel gideridir. İkinci enerji giderleri, üçüncü de malzeme alımıdır. Durumu böyle özetleyebiliriz. Personel giderinin ciro içindeki oranlarında 2019 yılında 3 milyon 332 bin TL, 2019 ilk beş ayı 1 milyon 70 bin TL, 2020 ilk beş ayı 898 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Oran olarak 2019 ilk beş ayı yüzde 64, 2019 yılı yüzde 68, 2020 ilk beş ayı yüzde 83 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi şirketin temel problemi aşırı gereksiz insan kaynağının bulunmasıdır. Bu kadar yüksek insan kaynağı ile personel giderini düşürmeden mali kaynağının düzelmesine asla olanak bulunmamaktadır.

7 ) Şirketimizin borçları
Hizmet A.Ş. işletmesinin mayıs sonu itibariyle toplam borç tutarları 5 milyon 839 bin TL’dir. Bunun dağılımı vergi 2 milyon 394 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu 2 milyon 918 bin TL, piyasaya da 527 bin TL’dir

8) Şirketimizin alacakları:
Toplam alacak 951 bin 237 TL’dir. Bunun 288 bin 73 bin TL’si şüpheli alacaklar sınıfında olup tahsilleri mümkün görülmemektedir. Net alacaklarımız 663 bin 163 TL’dir.

Kısaca yönetimini devraldığımız şirketlerin mali açıdan son derece olumsuz tablo içinde olduğu görülmektedir. Yılların getirdiği yanlış yönetim ve müdahalelerin sonucudur. 20 yıllık geçmişi olan şirketlerimiz profesyonel yönetim anlayışıyla yönetilseydi istihdam ve hizmet kalitesi, yeni şirketlerin kurulması, marka işletme haline dönüşmesi asla sürpriz olmazdı. Kaliteli liyakatli, iş-sonuç odaklı, insan kaynaklarına sahip olmak ve günün tüm imkânlarından yaralanmasını beceren yönetime sahip olmaktan geçer. Yeni yönetim olarak tarihimizde görülmemiş olumsuzlukları içeren bir süreçte sorumluluk almış bulunmaktayız.

 Kısaca özetlersek
1) Ülkemizi ve dünyayı derinden sarsan Pandemi sorunu
2) Son derece olumsuz mali tablolar
3) İtibarları ortadan kalkmış şirketler.

Pandemi öncesinde de yaşanan ekonomik sıkıntılar sadece Yalova Belediyesinden gelecek desteklere göre faaliyetlerini sürdüren anlayışın değişmesi gerekmektedir. Pandemi dolayısıyla işletmelerin gelirleri neredeyse sıfıra düşmüştür. Bu sure içinde çalışanlarımızın ücretlerini geç de olsa vermek en büyük teselli olmuştur. Bunun yanında borçlarımızın verememek en büyük olumsuzluk. Alacaklarımızı alamamak nakit akışımızı etkilemiştir. Dolayısıyla kısaca belirtmeye çalıştığım bu olumsuzlukları kısa sure içinde gidermenin mümkün olamayacağını kamuoyunun bilmesini isterim.

Bu sorunları azaltmak için bu güne kadar yapılan tüm olumsuzlukların giderilmesi gerekir. Kısaca radikal değişimler yapmalıyız. Bu sebeple yönetim kurullarımızda dönemimizle ilgili belirlediğimiz ana hatları sizlerle paylaşmak isterim. Şirketlerimizin misyon, vizyon ve yönetim kültürümüz belirlenmiştir.

Misyon: Tüm işletmelerimiz halkımızın beklentilerini yerine getiren bir yapıya kavuşmasıdır. Klasikleşen temel sorunları kökünden sökerek atmak misyonumuzdur.

Vizyon: Operasyonel mükemmeliyeti, sürdürebilirlik, verimlilik ile sağlayabilmek ve şirketleri marka işletmeler haline getirebilmek.

Yönetim kültürü: Şeffaflık hesap verilebilirlik, güvenirlik, adil olmak üzerine inşa edilecektir. Toplumun tüm kesimlerine hesap vermek, denetim mekanizmasını oluşturmak temel ilkemizdir. Bilgi kirliliğine izin vermeden her turlu bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız. Strateji belirleme, delegasyon, entegrasyon, çalışan katılımı, çalışan gelişimi sentezi olacak bir sistem hakim kılınmaya çalışılacaktır. Bunları yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, belediyemiz ile kaliteli iletişim kurarak yapacağımıza emin olabilirsiniz.

Dönem sonuna kadar yapacaklarımız kısaca;
1) Şirketlerimizin kurumsal alt yapılarını oluşturmak üzerinde yoğun çalışılacaktır.

2) Yönetim Sistemleri oluşturulacaktır. Kalite yönetim, bilgi güvenlik ve KVKK sistemleri etkin bir şekilde oluşturularak kullanılacaktır.

3) Her aşamada operasyonel mükemmeliyet kültürü uygulanacaktır.

4) Bunun sonucunda yükselen gelirler, düşen giderler ve hemşerilerimizin artan memnuniyeti ile birlikte şirketlerin bilançoları olumlu yönde değişecektir.

5) İşletmelerimizi markalaştırma üzerinde yoğun çalışılacaktır.

6) Yalova da herkesin yararlandığı pazar yerlerini her açıdan standartını yükselterek bölgemizde cazibe merkezleri olması için tüm ilgili paydaşlarla
çalışılacaktır.

7) Tüm Y.K üyelerimizin belirlendiği işletme sorumluluk görevleri ile konular çok hızlı bir şekilde ele alınarak sonuç odaklı bir kültür içinde olunacaktır.

8) Son derece yetersiz bilgi işlem alt ve üst yapısı günün teknolojisinde uygun bir şekilde yenilenecektir.

9) Web sayfalarımız ve instgram paylaşımlarımız güncel ve beğenilir bir çizgide olacaktır.

10) Tatilpark yılın 12 ayı hizmet verecek bir yönetim anlayışına girecektir.

11) Yürüyen Köşkü geçtiğimiz yıl sadece 58.000 ziyaretçi ağırlamıştır. Hedefimiz Yalova'nın toplam nüfusu olan 300.000 kişinin ziyareti için etkin girişimlerde bulunacaktır.

12) Ayrıca Yürüyen Köşk satış reyonu da en kısa sürede faaliyete geçecektir.
Özetle;

Dönem Sonu İtibariyle Son Derece Olumsuz Hadiselerin Yaşandığı 2020 Yılın Da Bilançolarımızı Olumlu Yönde Tersine Çevirmek İçin Tüm Birikimiz Ve Kaynaklarımızla Çalışacağız.
 
Ana işverenimiz olan Yalova Belediyesinden başta Başkan Vekilimiz olmak üzere tüm birimlerinden gördüğümüz yakın ilgi ve destek için kendilerine Yönetim Kurullarımız adına teşekkür ediyoruz.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GENEL Haberleri

Başlık Tarih
 
ESKİ VEKİL CEZA KESİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ26 Eylül 2020
Esnaf ahlakın öncüsüdür26 Eylül 2020
Dil ayrılmaz parçadır26 Eylül 2020
ALSA ACEMLER KAVŞAĞINI DA YAPTI24 Eylül 2020
Polis Derneğe kumar baskını yaptı24 Eylül 2020
Güçlü Kolejinden Ocaklara ziyaret24 Eylül 2020
Aksa Akrilik Yalova da okul yaptırıyor24 Eylül 2020
BBP’li Başkandan ilginç çağrı24 Eylül 2020
İtfaiye göz bebeğimizdir24 Eylül 2020
Eğitimde başarılı olmanın 3 altın kuralı var23 Eylül 2020
Minikler için üretilen maskeler dağıtıldı23 Eylül 2020
Hersek lagünündeki alan devredildi23 Eylül 2020
Çınarcık'ta heyelana önlem alınıyor22 Eylül 2020
ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz22 Eylül 2020
DowAksa'nın YOSK'a desteği büyüyor22 Eylül 2020
Eba'ya Subaşı Belediyesinden girecekler22 Eylül 2020
Yalova da eğitim başladı21 Eylül 2020
Çiftlikköy de top dağıtıldı21 Eylül 2020
Cennet Yalova projesi başladı21 Eylül 2020
Eğitim ve öğretim hayırlı olsun21 Eylül 2020
Altınova da okullar hazır21 Eylül 2020
Hersekliler den Oral'a ziyaret20 Eylül 2020
Altınova da ​Gaziler Günü kutlandı20 Eylül 2020
Ocaklar yorulmadan çalışıyor21 Eylül 2020
Araştırma sahilinden çöp topladılar21 Eylül 2020
​ÇINARCIK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI19 Eylül 2020
Kaya ailesine Övünç madalyası 19 Eylül 2020
Yalova Barosunda değişim zamanı19 Eylül 2020
Gazi askerlere plaket verildi19 Eylül 2020
GAZİLER GÜNÜ ÇİFTLİKKÖY’DE KUTLANDI19 Eylül 2020
Gaziler günü kutlu olsun19 Eylül 2020
Milletimiz gazi bir millettir18 Eylül 2020
Okullar eğitime hazırlanıyor18 Eylül 2020
Korona kılavuzunu okuyun18 Eylül 2020
Maske uyarısında bulundular18 Eylül 2020
Gaziler tarihi şerefle yazdılar18 Eylül 2020
Oral 'ın misafiri başkan vekili 18 Eylül 2020
Gazilerimizin hakları ödenmez18 Eylül 2020
Altınova da COVID denetimi17 Eylül 2020
​ALTINOVA’DA E-İMAR UYGULAMASI HİZMETE AÇILDI17 Eylül 2020
VALİ MESLEK LİSESİ ATÖLYELERİNİ İNCELEDİ17 Eylül 2020
İdil sokak asfalt olacak17 Eylül 2020
Yalova da yeni parklar yapılacak17 Eylül 2020
İşkur Üretime devam dedi17 Eylül 2020
Yalova'da dolandırdı Adana'da yakalandı17 Eylül 2020
GÜLCÜ OKTAY AKGÜN SAKARYA FUARINDA16 Eylül 2020
Peygamberlere hakaret ettirmeyiz16 Eylül 2020
Çiftlikköy 'de Kaldırımlar onarılıyor16 Eylül 2020
Ak Şemseddin Köprüsüne özel ışıklandırma16 Eylül 2020
Yalova Belediyesi komşu illerden fikir alıyor16 Eylül 2020
Yalova Belediyesi rahatsızlık veriyor 16 Eylül 2020
Milli ürünler İtfaiyede test edildi15 Eylül 2020
Mesut sokak asfaltlandı15 Eylül 2020
Ahi lik yeni nesillere aktarılmalı15 Eylül 2020
Yalova da İlköğretim haftası başladı15 Eylül 2020
Validen Kırtay 'a geçmiş olsun15 Eylül 2020
Paslı Demirler yenilendi15 Eylül 2020
Ahi ler Erdemli insanlardır15 Eylül 2020
Çınarcık ta araçlara Kovid19 önlemi15 Eylül 2020
Tufag yeni başkanını seçti13 Eylül 2020
Tarlasına Ak Parti yazdı12 Eylül 2020
Yalova Gönülder Mütercimleri dava etti12 Eylül 2020
KAMYONDAN TOMRUKLAR YOLA SAÇILDI12 Eylül 2020
BAŞKAN SOYER MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ12 Eylül 2020
KOLTUK BAŞKAN VEKİLİNE HARAMDIR12 Eylül 2020
Yalova Belediyesi yolları yıkıyor12 Eylül 2020
Yalova’da Şap Aşısı başladı 12 Eylül 2020
Ytso Yeniyol’u tebrik etti12 Eylül 2020
​ÇİFTLİKKÖY’DE KORONA DENETİMLERİ SÜRÜYOR12 Eylül 2020
El Sanatları derneği kuruldu12 Eylül 2020
12 Eylülde Ülkücüler bedel ödedi12 Eylül 2020
Muhtarlarla beraber çalışıyoruz12 Eylül 2020
​Ülkü Ocakları Aşure dağıttı12 Eylül 2020
​Elektrik hatları yeraltına alınacak12 Eylül 2020
Sendika olarak Mütercim 'i kınıyoruz09 Eylül 2020
Yalova Jandarmasından silah operasyonu09 Eylül 2020
Yalova da yollar asfaltlanıyor09 Eylül 2020
Yürüyen Köşk kapatılıyor09 Eylül 2020
GÜÇLÜ OKULLARINDAN KADIKÖY’E ZİYARET08 Eylül 2020
4 HIRSIZDAN 1 TANESİ TUTUKLANDI08 Eylül 2020
Altınova ​Eylül Meclisi tamamlandı08 Eylül 2020
Zabıta özverili çalışıyor08 Eylül 2020
Bütün Gelecek partisi ilçe başkanı oldu08 Eylül 2020
18 yıllık Asfalt sorunu çözülüyor08 Eylül 2020
Başkan Soyer oğlunu evlendirdi07 Eylül 2020
DMD hastalarına yardım edeceğiz07 Eylül 2020
Yalova'da alt yapıya devam07 Eylül 2020
Büyükgümüş Altınova esnafını gezdi07 Eylül 2020
TÜGVA’DAN REKTÖR CEBECİ’YE ZİYARET05 Eylül 2020
Kurallara uymazsak sayı artıyor05 Eylül 2020
Mustafa Başkara Yalova da05 Eylül 2020
Yalova Eğitim-Öğretim Yılına Hazır05 Eylül 2020
Okullar güçlendiriliyor05 Eylül 2020
Chp’li vekilden Yeniyol’a tebrik05 Eylül 2020
Muharrem İnce yi ihraç edin03 Eylül 2020
Okul Gıdası Logosu 2023 'e kadar ertelenmeli03 Eylül 2020
Daha az fatura için danışmanı dinleyin03 Eylül 2020
23 Eba Destek Noktası kuruldu03 Eylül 2020
Bereketli olsun03 Eylül 2020
Hersek gölünde 229 kuş03 Eylül 2020
Orman kooperatiflerinin sorunları değerlendirildi03 Eylül 2020
​Gazipaşa ‘da aydınlatma değişti03 Eylül 2020
Yalova Müftülüğüne veda yemeği03 Eylül 2020
14 tutuklu Yalova Belediyesi davası başladı03 Eylül 2020
Burhaniye temiz su içeçek03 Eylül 2020
Eylül 2020 Meclisi başladı02 Eylül 2020
Başkan Kangal yapılan hizmetleri anlattı03 Eylül 2020
Avcılardan Oral 'a teşküür03 Eylül 2020
Zabıta önemli rol üstlendi03 Eylül 2020
Zabıta özveri ile çalışıyor01 Eylül 2020
​MİNİKLERİN YAZ OKULU BİTTİ01 Eylül 2020
Yalova Üniversitesi Derslerin yarısını yüz yüze yapacak03 Eylül 2020
Dilenci üzerinden 5 Bin lira çıktı01 Eylül 2020
İlk ders zili uzaktan çaldı31 Ağustos 2020
Kuyumcu hırsızları yakalandı31 Ağustos 2020
HAYVANLARINI BESLEYEN DOKTOR MAHKEMEYE VERİLDİ31 Ağustos 2020
Yalova Üniversitesi yüz yüze eğitim dedi31 Ağustos 2020
KAMU KURUMLARINDA İKRAM YASAĞI28 Ağustos 2020
KÖPRÜDEN ÇELİK BORULAR DÖKÜLDÜ29 Ağustos 2020
​GÖLETE DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI31 Ağustos 2020
Ak Parti Güçlü ile devam dedi31 Ağustos 2020
Genç Memur sen de bayrak değişimi31 Ağustos 2020
İstiklal Marşımız semada yankılandı31 Ağustos 2020
Yalova Belediyesine hibe araç31 Ağustos 2020
30 AĞUSTOS ÖZEL KUTLANDI31 Ağustos 2020
Ülkü Ocakları önlemleri aldı31 Ağustos 2020
Chp Zafer yürüyüşü yapacak29 Ağustos 2020
Yalova Üniversitesi Bumid ile imza attı29 Ağustos 2020
30 Ağustos kutlu olsun29 Ağustos 2020
Fıskiyeli havuz onarıldı29 Ağustos 2020
30 Ağustos yaşama iradesidir29 Ağustos 2020
​30 Ağustos dönüm noktasıdır29 Ağustos 2020
98 yıldır gururla yaşıyoruz29 Ağustos 2020
Anaokulu velilerine Pandemi uyarısı28 Ağustos 2020
20 Bin Ton asfalt dökülecek27 Ağustos 2020
Yalova Belediyesi Malazgrit Zaferine katıldı27 Ağustos 2020
Yalova da uyuşturucu operasyonu yapıldı25 Ağustos 2020
Sel Felaketi Dernekleri Bir Araya Getirdi25 Ağustos 2020
487 SORUNLU NOKTAYA MÜDAHALE EDİLDİ25 Ağustos 2020
Malazgrit Anadolunun tapusudur25 Ağustos 2020
Yaz Okuluna katılanlara ödül verildi25 Ağustos 2020
Genç Ofis imzaları atıldı24 Ağustos 2020
ÖĞRETMENLER AYLAR SONRA OKULLARDA24 Ağustos 2020
Eğitimde yeni dönem başlıyor24 Ağustos 2020
Av sezonu şartlı başladı24 Ağustos 2020
BİTLİSTE YALOVA RÜZGARI ESTİ24 Ağustos 2020
Bakan Kasapoğlu Yalova'da gençlerle bir araya geldi23 Ağustos 2020
Başkan Öz Bakan Kasapoğlu ile görüştü23 Ağustos 2020
Bakan Kasapoğlu Partili gençlerle buluştu23 Ağustos 2020
Engelli vatandaşın hayali İşkur’la gerçekleşti23 Ağustos 2020
YALOVA DA YENİ SPOR TESİSLERİ YAPACAĞIZ23 Ağustos 2020
KAÇAK TÜTÜNE BASKIN21 Ağustos 2020
Yeşilay bağımlılık eğitimi verecek20 Ağustos 2020
YALOVA DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ BAŞLADI20 Ağustos 2020
Gazilere Berat verildi20 Ağustos 2020
ESENKÖY’DE YENİ SU KAYNAĞI BULUNDU20 Ağustos 2020
Hicreti anlamak gerekir19 Ağustos 2020
ERZAK ALIŞVERİŞ FİŞLERİ DAĞITILDI19 Ağustos 2020
MAGDER E KONTEYNER VERİLDİ19 Ağustos 2020
Altınova da Okullarını boyadılar19 Ağustos 2020
Camilere dezenfektan desteği19 Ağustos 2020
​Ülkü Ocaklarından Vali ile istişare19 Ağustos 2020
Taksi ve münibüslere Korona ilaçlaması18 Ağustos 2020
Deprem anıtına tam not18 Ağustos 2020
Deprem mağdurlarına Kuran okundu18 Ağustos 2020
Yalova 'yı öncü kent yaptı18 Ağustos 2020
Erkan Uysal güven tazeledi18 Ağustos 2020
Yalova da Kat yüksekliği verebiliriz17 Ağustos 2020
Belediyeden Çocuklara yaz kampı17 Ağustos 2020
2504 DEPREM KURBANI UNUTULMADI17 Ağustos 2020
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME YAPILDI17 Ağustos 2020
Depremi dün gibi hatırlıyoruz16 Ağustos 2020
17 Ağustos Depremi dün gibi hafızalarda16 Ağustos 2020
Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz16 Ağustos 2020
Depreme hazırlık yapmalıyız16 Ağustos 2020
17 Ağustosu unutmadık15 Ağustos 2020
Aksa Akrilik Covid-19 a rağmen üretiyor15 Ağustos 2020
Aksa Akrilik bakteri üretmeyen elyaf yaptı14 Ağustos 2020
Türkiye’nin denizcileri bu okulda yetişiyor14 Ağustos 2020
Ak Parti kutlu harekettir14 Ağustos 2020
İtfaiye Boğulmalara karşı uyardı14 Ağustos 2020
Depreme hazır değiliz14 Ağustos 2020
ÇİFTLİKKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI13 Ağustos 2020
Tanaçan Genel merkezde13 Ağustos 2020
Yalova dan Ankara'ya yatırma gittiler13 Ağustos 2020
Emirhan Balkaya yeni başkan13 Ağustos 2020
Her yer temizleniyor13 Ağustos 2020
Altınova da Sualtı arkeoloji tamam 12 Ağustos 2020
Park sorunun otomatik Park çözer12 Ağustos 2020
TÜGVA ’dan Laçin ’e ziyaret 12 Ağustos 2020
Buldukları muhabbet kuşunu Zabıtaya verdiler11 Ağustos 2020
Yalova da derelere yaz temizliği11 Ağustos 2020
Altınova da 5 dönümlük orman yandı10 Ağustos 2020
160 Bin liralık kablo çalmışlar10 Ağustos 2020
İtfaiyeden Anız uyarısı10 Ağustos 2020
Pazara servis başladı10 Ağustos 2020
OKUL BAHÇESİNE DEV TRAFO OLDU MU10 Ağustos 2020
GAZA BASTI EVE GİRDİ10 Ağustos 2020
Din İşleri ile işbirliği yapmaya devam edeceğiz08 Ağustos 2020
Fetö dediler 1 Milyon lira kaptırdılar08 Ağustos 2020
Çınarcık 'a Hibe çöp kamyonu08 Ağustos 2020
Güçlü TED Koleji eğitime hazır08 Ağustos 2020
​Tügva online yaz okulu bitti08 Ağustos 2020
Minibüslere Covid19 denetimi08 Ağustos 2020
75 NİKAH ERTELENDİ08 Ağustos 2020
Covid 19 denetimlerine Başkan Oral da katıldı08 Ağustos 2020
Jandarmadan köpekli silah operasyonu06 Ağustos 2020
Jandarma Havacılık Tırı Yalova da 06 Ağustos 2020
Çanakkale Ruhu Yalova da hissedilecek06 Ağustos 2020
Tatilpark'ta kadınlara özel plaj06 Ağustos 2020
Çınarcık ta minibüs yandı06 Ağustos 2020
Kaçak yapıya 10 kat ceza geldi06 Ağustos 2020
İtfaiyeden orman yangın uyarısı06 Ağustos 2020
​Nevten, Yalova’dan Dünya’ya Konfor Sunuyor06 Ağustos 2020
​Yeni Milli Eğitim Müdürüne ziyaret06 Ağustos 2020
İş garantili okul öğrencilerini bekliyor06 Ağustos 2020
Altınova ​Ağustos Meclisi tamamlandı06 Ağustos 2020
Su hatlarına kameralı kontrol05 Ağustos 2020
Kore gazisini unutmadılar05 Ağustos 2020
Oral dan Meclis başkanına ziyaret05 Ağustos 2020
Altınova Ağustos Meclisi başladı05 Ağustos 2020
Zabıta bayramda sahadaydı04 Ağustos 2020
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI’NDA DA VATANDAŞIN YANINDA04 Ağustos 2020
Oral Çifti bayramda gönülleri aldı04 Ağustos 2020
Yorgun mermi ile vuruldu04 Ağustos 2020
​Oral Çiftinden ilçe büyüklerine bayram ziyareti03 Ağustos 2020
55 ACEMİ KASAP YİNE KENDİNİ YARALADI03 Ağustos 2020
Sanayide korkutan yangın03 Ağustos 2020
YALOVA BELEDİYESİ BAYRAMDA TAM NOT ALDI03 Ağustos 2020
Metin Oral personeliyle bayramlaştı01 Ağustos 2020
Altınova zabıtası iş başında02 Ağustos 2020
Kaymakamdan trafik denetlemesi02 Ağustos 2020
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ’TAN ANLAMLI ZİYARET02 Ağustos 2020
Altınova Bayramlaştı02 Ağustos 2020
Bayram Müslümanca duruştur31 Temmuz 2020
Yalova protokolü Sermayecik te 31 Temmuz 2020
MEB personeli bayramlaştı31 Temmuz 2020
İstanbul caddesi için en iyisini yapacağız30 Temmuz 2020
Ak Parti vatandaşı dinliyor30 Temmuz 2020
Yalova dan çıkmışlardı 7 yaralı30 Temmuz 2020
Yalova da mezarlar temizlendi30 Temmuz 2020
Yalova da istihdam için imza attılar30 Temmuz 2020
Bayram büyük fırsattır30 Temmuz 2020
Şube Müdürlerine veda30 Temmuz 2020
Bayramda barışalım30 Temmuz 2020
Yalova’da en çok tercih edilen okul29 Temmuz 2020
Kurban kesim yerlerine sıkı denetim 29 Temmuz 2020
Bayram bir vesiledir29 Temmuz 2020
​BAYRAM ÖNCESİ HIZ KESİCİLER BOYANIYOR29 Temmuz 2020
Korona ile Altınova da mücadele ediyoruz29 Temmuz 2020

Anasayfa | KÜNYE | İLETİŞİM | Gazeteler | Video Galeri
CH