Tarih ve Saat
 
Ana Sayfa > EKONOMİ

Her zaman Çiftçinin yanındayız
17 Haziran 2019
Yalova ilinde çiftçilere 16,8 milyon TL hibe desteği verildi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINCA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)12. ETABI KAPSAMINDA DESTEKLENEN SERA’NIN AÇILIŞI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 12. Etabı kapsamında 243.000 TL. hibe desteği verilen Işık Peyzaj firmasına ait 5.400 m2 Yüksek Plastik Tünel Sera Projesinin açılışı Vali Muammer Erol ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen tarafından yapıldı.

Çınarcık Koruköy’deki açılış programına Vali Muammer Erol, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen, İl Müdürü Suat Parıldar, İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal , PTT Başmüdürü Elif Tan, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, İl Müdür Yardımcıları, İl ve İlçe Kurum Müdürleri, Teknik personeller ile çiftçiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Işık Peyzaj işletme sahibi Barış Işık Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme yatırımları kapsamında Bakanlık desteğiyle 5.400 m2’si 9 adet bölümden oluşan Yüksek Plastik Tünel Sera yaptırdıklarını, geri kalan açık alanla birlikte toplam 15.400 dekar alanda süs bitkisi üretimi yaptıklarını ifade ederek tesisle ilgili bilgiler verdi.

İl Müdürü Suat Parıldar da yaptığı konuşmada Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında (KKYDP) Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında son Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) uyarınca Yalova’da 2016 sonu itibariyle 11.Etap dahil Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlemesi ve Depolanması konusunda 14 proje , Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketleme ve Depolanması konusunda 4 proje, Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması konusunda 1 Proje, Soğuk Hava Deposu konusunda 13 proje, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar konusunda 1 proje, Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar konusunda 3 proje olmak üzer Toplamda 25,5 milyon bütçeli 36 proje için yatırımcılara Bakanlığımızca yaklaşık 12 milyon hibe desteği verildiğini ifade ederek; “13.09.2017 tarihinde yayımlanan 2017/22 nolu tebliğ ile 12.Etap’ta İlimizde Ekonomik Yatırımlar için 15 adet proje başvurusu olmuş olup bu projelerden 9 tanesi değerlendirmeye alınmış , Vali Yardımcımız Başkanlığında toplanan İl Proje Değerlendirme Komisyonumuz tarafından projelerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüze onaya gönderilen 5 adet projemiz, Genel Müdürlüğümüzce onaylanarak nihai sonuçlar Yatırımcılarımıza iletilmiş ve akabinde İl Müdürlüğümüz ve Yatırımcılarımız arasında Hibe Sözleşmeleri imzalanarak projelerin uygulama aşamasına geçilmiştir.

Onaylanan 5 projede;Ekonomik Yatırımlardan; Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketleme ve Depolanması konu başlığında; 1 Yeni Tesis, 1 Tamamlama olmak üzere 2 adet, Soğuk Hava Deposu konu başlığında; 1 adet Yeni Tesis, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarından; Kırsal Turizm konu başlığında; 1 Adet Yeni Tesis ve Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri başlığında; 1 adet Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Yüksek Plastik Tünel Sera Projesi yer almaktadır.

Resmi açılışını yapacağımız Işık Peyzaja ait bu tesis de 12.Etap projelerinden birisi olup, 5400 m2 kapalı alanda 9 adet bölümden oluşan blok şeklinde yapılmıştır. Işık Peyzaj Yüksek Plastik Tünel Sera Projesi için 27.04.2018 tarihinde yatırımcımızla İl Müdürlüğümüz arasında karşılıklı Hibe Sözleşmesi imzalanmış olup akabinde ihale ve uygulama aşamalarına geçilmiştir. Her aşaması İl Müdürlüğümüzce titizlikle takip edilen sera projesi 30.09.2018 tarihinde fiziki olarak tamamlanmış ve tüm izinleri yatırımcımız tarafından tamamlanarak üretim faaliyetine başlamıştır. Yatırım tesisinin faaliyetine başlaması ile yıllık 12 kişiyi istihdam etmesi ve yıllık 240.500 adet saksılı süs bitkisi üretimi gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Toplam Proje bedeli 486.000 TL. olup, 243.000 TL. hibe verilmiştir.

Ayrıca toplamda 15.500 m2 lik alanda yatırımcımız 15.Etap Bireysel Basınçlı Sulama Destekleri Programı kapsamında 8000 m2 açık alan için sulama projesi başvurusu yapmış olup, projesi bakanlığımızca uygun görülerek İl Müdürlüğümüz ve yatırımcımız arasında 27.05.2019 tarihinde Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır. Yaklaşık 77.000 TL’lik Sulama Projesi ile yatırımcımıza 38.000 TL Hibe Desteği verilecektir.

Bugüne kadar tamamlanan projelerde; Ekonomik Yatırım Projeleri için 12 etapta 39 proje için 13.8 Milyon TL, Sulama Projelerinde 14 Etapta 79 proje için yaklaşık 536 Bin TL, Makine Ekipman Projelerinde ise 440 alet-ekipman için yaklaşık 2,4 milyon olmak üzere toplamda yaklaşık Bakanlığımızca 16,8 milyon TL hibe desteği verilmiştir.

KKYDP kapsamında Ekonomik Yatırım Projeleri 2020 yılına kadar devam edecek olup, 13.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programının da Bakanlığımızca 2019 yılı içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Program açıklandığında tüm yatırımcılarımıza gerekli duyuruları ve bilgilendirmeleri yapacağız.

Yalova'ya tarımsal konularda yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıların programa ilgi göstermelerini bekliyor, projelerimizin başta açılışını yaptığımız bu tesis olmak üzere tüm yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen de yaptığı konuşmada; “Bakanlık olarak sloganımız” %50 sizden, %50 bizden %100 sizin diyerek her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız" sloganıyla uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Bakanlığımız tarafından Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi kapsamında 2006 yılında başlamıştır.

Bu programın başlangıcı kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, bireysel ve grup başvuruları şeklinde gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla; Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Alt bileşenlerinden olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı 2005 yılından itibaren 16 pilot ilde (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat) uygulanmıştır.

2006 yılında Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP) uygulamaları 16 pilot ilde devam ederken 2006/10016 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kalan 65 il de programa dahil edildi. Böylece 2006-2010 yılları için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 81 İlde uygulandı. 19 Şubat 2011 tarih ve 27851 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 2011-2015 yıllarında devam etmesi kararlaştırılmıştır. 22/2/2016 tarih ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 2016-2020 yıllarında da devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

Ülke Genelinde; Makine Ekipman Destekleri Kapsamında Alet- Ekipman için; 261.147 adet proje için yaklaşık 993 Milyon TL, Ekonomik Yatırım Projeleri Desteklerinde 9.956 adet proje için 2.7 Millyar TL, Sulama Destekleri kapsamında ise 26.712 adet proje için 2.286.708 dekar alanda yaklaşık 555 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 4,2 milyar TL hibe desteği verilmiştir.

Yalova ilimizde ise; Makine Ekipman Destekleri Kapsamında Alet- Ekipman için; 440 adet proje için yaklaşık 2,4 milyon TL, Ekonomik Yatırım Projeleri Desteklerinde 36 adet proje için 11,9 milyon TL, Sulama Destekleri kapsamında ise 79 adet proje için 1.260 dekar alanda yaklaşık 536 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 16,8 milyon TL hibe desteği verilmiştir. Bu tesisin Ülkemize ve Yalova’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen, İl Müdürü Suat Parıldar, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ve işletme sahibi Barış Işık Seranın açılışını yaparak sera içindeki bitkileri incelediler ve bitkilere su verdiler.
Açılış programının ardından İl Müdürü Suat Parıldar, Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen ve Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı ile beraber Kocadere köyüne geçerek çiftçilerle görüştüler. Suat Parıldar Tuncay Özmen'e Kocadere köyünde birlikte üretim modeli kapsamında hayata geçirmeye çalıştıkları kivi projesiyle ilgili bilgiler vererek projeyi gerçekleştirecekleri alanları gezdirdi.

Suat Parıldar daha sonra Tuncay Özmen’le Garden A.Ş.ye geçerek kısa bir gezinti yaptılar. Parıldar burada Tuncay Özmen'e Garden A.Ş.nin oluşumu ve Yalova’daki Süs Bitkileri Üretimi hakkında bilgiler verdi.
 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
​Bakan Varank Yalova İMES OSB’de02 Ağustos 2021
Yalova İmes OSB ve Üniversite imza attı 01 Ağustos 2021
​Varank ilk kaynağı yaptı01 Ağustos 2021
Bakan Varank Altınova da temel attı01 Ağustos 2021
Köylüleri uyardı26 Temmuz 2021
Ata tohumuna sahip çıkıyoruz26 Temmuz 2021
​Kurtuluşu ve bayramı kutluyorum17 Temmuz 2021
​İşkur Yalova Aksa ya işçi yerleştirdi15 Temmuz 2021
Aksa dan İltema ya destek12 Temmuz 2021
​Akkim dergi çıkarttı12 Temmuz 2021
2021 projeleri toplamı 242,4 Milyon TL10 Temmuz 2021
Yalova kivisi işaretlenecek08 Temmuz 2021
​Becan Yassıada’ya gitti07 Temmuz 2021
Memur Zam istedi07 Temmuz 2021
Yalova Aronyası tescillendi06 Temmuz 2021
​Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500’de02 Temmuz 2021
YALOVA DA ARAÇ ARTTI YOLLAR AYNI29 Haziran 2021
Enerjide tasarruf edin26 Haziran 2021
Müsiad Nevten de25 Haziran 2021
Ali Faik Aydın KUMSAN Döküme danışman oldu25 Haziran 2021
​Termal turizmin öncüsüdür24 Haziran 2021
​KALİTE BÜYÜK ÖDÜLÜ LİMAK ENERJİ’NİN21 Haziran 2021
​Hibe ve kredilerde sıkıntı var17 Haziran 2021
​İşkur Yalova toplandı15 Haziran 2021
Yalova Üniversitesi bilim adamı listeye girdi16 Haziran 2021
Gambiya dan Yalova ya geldiler16 Haziran 2021
Küçükbaş ödemesi yapılacak16 Haziran 2021
​ICONSEC YALOVA DA KONUŞULDU07 Haziran 2021
YTSO online TOBB kongresinde06 Haziran 2021
​Tarım ve hayvancılığı büyüteceğiz01 Haziran 2021
​Akkim Kimya ve Akcoat İSO 500 de28 Mayıs 2021
Aksa ilk 500 de28 Mayıs 2021
Yalova da 25 bin fide dağıttılar23 Mayıs 2021
Arılar için bisiklet sürdüler20 Mayıs 2021
​Arıların görevi çok büyük20 Mayıs 2021
​KOSGEB ten KOBİ lere pandemi desteği19 Mayıs 2021
Elektrik faturası internetten ödenecek01 Mayıs 2021
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN01 Mayıs 2021
İşçi Bayramını kutluyorum01 Mayıs 2021
Organik gübre dağıtıldı30 Nisan 2021
Çiftçiye fide dağıtıldı28 Nisan 2021
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI27 Nisan 2021
Taklit ve tağşiş cezaları arttı20 Nisan 2021
​Kivili komposto sirke ve turşu yapıldı19 Nisan 2021
Yalova da 1100 dönüm ihaleye çıkıyor17 Nisan 2021
Koronavirüsü etkisiz hale getiren iplik üretildi16 Nisan 2021
Salman suçsuzum dedi14 Nisan 2021
Hayvan pasaportu dijitalde13 Nisan 2021
METYAP başkanı yerinde inceledi09 Nisan 2021
METAP Yalova da yapıldı08 Nisan 2021
Limak Enerjiye yeni belge09 Nisan 2021
Akkim'e Platin Ödülü verildi07 Nisan 2021
Amerika ya ihracata Aksa desteği06 Nisan 2021
YTSO Hizmet sektörüne destek istedi05 Nisan 2021
Yalova da Hibe tohum dağıtıldı04 Nisan 2021
​YÜGİM Endüstriyi konuştu31 Mart 2021
Suni tohumlama yapılacak 29 Mart 2021
YTSO ve İş bankası anlaştı28 Mart 2021
Kivili lokum ve sucuk yaptılar23 Mart 2021
​Erdoğan Çiftlikköy için imzaladı21 Mart 2021
Akademik çalışmalara İşkur ödeme yapacak17 Mart 2021
Engelliler e-devletten başvurabilir16 Mart 2021
YTSO Tersane denetiminde15 Mart 2021
​170 hayvana çoban oldu09 Mart 2021
Baldan krem üretti09 Mart 2021
Akkim USK Kimya’yı satın aldı09 Mart 2021
Yalova da 5 tarım projesi başlıyor07 Mart 2021
Denetçiler ilk semineri düzenledi05 Mart 2021
Yalova da Çiftçiye fasulye dağıtıldı03 Mart 2021
Çiftçiler TERBİL kullanın02 Mart 2021
Sulama yatırımına hibe veriliyor01 Mart 2021
Vakıf Katılım ve YTSO imzaları attılar01 Mart 2021
Aksa 6.cı ödülünü aldı26 Şubat 2021
Kocadere ye çöp merkezi istemiyoruz25 Şubat 2021
Şifa doğadan üretim Yalova dan25 Şubat 2021
Muhasebeciler günü kutlu olsun01 Mart 2021
Yalova da yeni Hastane erken bitecek24 Şubat 2021
Şekerbank tan 36 ay kredi22 Şubat 2021
Kivi de Yalova lider21 Şubat 2021
TERSANEDE GEMİ YANDI18 Şubat 2021
Hırvatlar dan Yalova ya özel ilgi12 Şubat 2021
Yalova da 1062 kişiye iş bulduk04 Şubat 2021
İmes OSB Sanayi ve Botanik Müzesi kuruyor03 Şubat 2021
Gıda denetimi Çiftlikköy de yapıldı30 Ocak 2021
Borçları yapılandırmada son günler30 Ocak 2021
YTSO sorunları Hisarcıklıoğluna anlattı28 Ocak 2021
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü Gıda denetiminde27 Ocak 2021
Mhp den kamu-Sene ziyaret23 Ocak 2021
Memurlara 400 TL zam yapılsın16 Ocak 2021
Aksa Akrilik Türkiye için üretiyor13 Ocak 2021
Becan Gazeteciler Günümüzü kutladı12 Ocak 2021
Ekonomi internetten görüşüyor05 Ocak 2021
Kimyanın dijital lideri: Aksa Akrilik30 Aralık 2020
24. Tüketici ödülleri sahiplerini bekliyor30 Aralık 2020
​Yalova Belediyesi İşçileri Greve HAYIR Dedi30 Aralık 2020
Esenköy'e Defne fabrikası kuruldu26 Aralık 2020
Vergi Yapılandırmasını kaçırmayın 24 Aralık 2020
Yalova esnafına sahip çıksın22 Aralık 2020
Akkim 'e Altın ödül21 Aralık 2020
Çınarcık ta toplu iş sözleşmesi başladı08 Aralık 2020
Yalova OSB'lere hazır değil19 Aralık 2020
Ak Partiden tersanecilere ziyaret18 Aralık 2020
Yalova da midye yetiştirilecek18 Aralık 2020
Güvenli Ticarete imza attılar18 Aralık 2020
OSB dayatmaları kabul edilemez11 Aralık 2020
YTSO daha çok destek istedi03 Aralık 2020
Çiftçiye Hurma fidanı dağıtıldı03 Aralık 2020
Limak Balıkesir yeni binasında28 Kasım 2020
TOSYALI HOLDİNG'DEN YALOVA 'YA DEV YATIRIM26 Kasım 2020
Limak Enerji Mükemmellik ödülü aldı25 Kasım 2020
Bamya bezelye ekene para verilecek23 Kasım 2020
DÜNYA MARKASI EMAK FAN YALOVA'DA20 Kasım 2020
Becan TOBB şurasında19 Kasım 2020
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ MÜCADELE KURULU TOPLANDI19 Kasım 2020
Köylüye beş bin çilek fidesi19 Kasım 2020
Tarım destekleri açıklandı19 Kasım 2020
Yapılandırma Kanunu ile İş Dünyası Nefes Alacak18 Kasım 2020
Yalova da Beş bin Aronya dağıtıldı18 Kasım 2020
İşbaşı eğitimleri başladı16 Kasım 2020
Bal Arsının Kiviye etkisi büyük13 Kasım 2020
Limak ilk şirket oldu13 Kasım 2020
Bankalar Turizmciye destek olacak11 Kasım 2020
2020 YILI TARIMSAL DESTEK MİKTARLARI BELLİ OLDU08 Kasım 2020
Gencer TOBB istişaresine katıldı06 Kasım 2020
Bayrak direkleri Yalova dan06 Kasım 2020
SGK dan YTSO ya ziyaret02 Kasım 2020
On beş ton tohum dağıtıldı30 Ekim 2020
Aksa Akrilik ten Ar-Ge’ye dev yatırım23 Ekim 2020
Yalova da 6 Bin dekar sulandı19 Ekim 2020
Dokuz kişiden biri aç15 Ekim 2020
Aksa Akrilik Covid19 belgesi adlı13 Ekim 2020
53 damızlık koç dağıtıldı07 Ekim 2020
Akk-Kim bir başarı daha aldı26 Eylül 2020
Arıcı sorunları tartışıldı26 Eylül 2020
İyi Kivi eğitimi aldılar26 Eylül 2020
400 TYP kurası çekildi23 Eylül 2020
Esnafa destek olduk23 Eylül 2020
Ak-Kim e mahkeme izin vermedi15 Eylül 2020
Su ürünleri değerlendirildi12 Eylül 2020
Toplantılar internetten yapılacak09 Eylül 2020
yalova da Karma Osb istemiyoruz07 Eylül 2020
ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR07 Eylül 2020
Uedaş 'tan Yalova'ya 10 Milyon liralık yatırım03 Eylül 2020
İSG eğitimleri devam ediyor03 Eylül 2020
PARILDAR BALIKÇILARI DENİZE UĞURLADI01 Eylül 2020
YALOVA İMES OSB'YE KOVİD BELGESİ VERİLDİ31 Ağustos 2020
Aronya hasatı başladı29 Ağustos 2020
BALIK AV SEZONU 1 EYLÜLDE BAŞLIYOR29 Ağustos 2020
İş garantili kurslar başlıyor27 Ağustos 2020
Akkök Fabrikalarında Covid19' sıkı önlem24 Ağustos 2020
YALOVA DA OSB LER DE BECERİKSİZLER20 Ağustos 2020
​İspanyol Balıkçılık Yalova ‘da20 Ağustos 2020
Altınova da tarım ortaklığı olacak19 Ağustos 2020
ELEKTRİKTE YEŞİL DÖNEM BAŞLADI15 Ağustos 2020
Yalova da Covid19 Maskeleri üretiliyor14 Ağustos 2020
Aronya toptan 85 lira10 Ağustos 2020
Yalova İmes temel atacak09 Ağustos 2020
YTSO 'dan Ticaret Sicil Gazete ilanları alınacak15 Temmuz 2020
LİMAK 8 MİLYONLUK FATURA TAKSİTLENDİRDİ09 Temmuz 2020
Yalova Aronya merkezi olacak06 Temmuz 2020
Aksa Akrilik ve Ak-Kim Kimya dan büyük başarı03 Temmuz 2020
Altınova Tersaneleri çok önemlidir01 Temmuz 2020
Turizme yalova da İşkur desteği29 Haziran 2020
Bakan Pakdemirli’den Yalova’ya Övgü16 Haziran 2020
LİMAK ENERJİ FATURALARI ÜÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK16 Haziran 2020
Altınova'da 167 Bin fide dağıtıldı15 Haziran 2020
İşkur başvuruları başladı10 Haziran 2020
Aksa Akrilik 'e bu senede büyük ödül09 Haziran 2020
Kargo şirketlerine uyarı05 Haziran 2020
Becan Blomberg HT de konuştu01 Haziran 2020
İşkur maaşları sıraya koyuldu29 Mayıs 2020
​YALOVA İMES ALT YAPIYA BAŞLADI22 Mayıs 2020
Becan TOBB Ekonomi Buluşmasına Katıldı22 Mayıs 2020
Biçerdöverlere kural getirildi19 Mayıs 2020
Türkiye tarım ülkesidir14 Mayıs 2020
Süs bitkilerinin yüzü güldü13 Mayıs 2020
İşkur Nakdi Ücret paralarını ödüyor08 Mayıs 2020
EVLERDE ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 17 ARTTI01 Mayıs 2020
Emekçilerin alınteri önemlidir30 Nisan 2020
Akkim’e Uluslararası İş Güvenliği Ödülü30 Nisan 2020
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun30 Nisan 2020
YTSO HALKBANKASI İLE DE ANLAŞTI29 Nisan 2020
YTSO ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ DESTEĞİ29 Nisan 2020
Ytso başkanıda Bankaları uyardı19 Nisan 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SÜREÇ HIZLANDI17 Nisan 2020
Kesme çiçekler pazarda satılacak12 Nisan 2020
PAZAR YERİ CUMHURİYET MEYDANINA KURULACAK03 Nisan 2020
Limak çalışmalarına devam ediyor03 Nisan 2020
Akkök Holding çalışan çıkartmaycak02 Nisan 2020
Akkim rafları boş bırakmayacak01 Nisan 2020
İş dünyası desteklenmeye devam edilmeli31 Mart 2020
Kısa Çalışma Ödeneğine yoğun ilgi30 Mart 2020
​UEDAŞ HİZMET SAATLERİNE DÜZENLEME GETİRDİ26 Mart 2020
Yalova Sağlığa 57 işçi alınacak26 Mart 2020
​BALON BALIĞINDA AVLANMA YASAĞI KALDIRILDI25 Mart 2020
Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanın25 Mart 2020
Ekonomik paket can suyu olacaktır24 Mart 2020
Aksa Akrilik koronavirüs önlemlerini artırdı24 Mart 2020
Tarımda başvurular uzatıldı23 Mart 2020
E-Çiftçi faaliyete geçti18 Mart 2020
​GENÇ ÇİFTÇİLERE HAYVANCILIK EĞİTİMİ VERİLDİ16 Mart 2020
KKDYP 13. ETAP HİBE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI14 Mart 2020
YTSO KARABORSACILARI UYARDI14 Mart 2020
Tüm servis araçlarını ilaçlatıyoruz13 Mart 2020
Arı sütü eğitimi aldılar13 Mart 2020
Sayıştay başkanı Yalova'ya geliyor09 Mart 2020
Tanır uyardı Vergi Türkiyeyi geliştirir07 Mart 2020
Yalova'da Tarımda büyük yatırımlar yapılacak09 Mart 2020
Endonezya ile iş yapın07 Mart 2020
Altınova büyüyüp gelişiyor03 Mart 2020
YAÜ'de geri dönüşüm günleri 03 Mart 2020
Valinin misafirleri Defterdar ekibi oldu25 Şubat 2020
İMES YALOVA OSB'DE 21 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK28 Şubat 2020
LİMAK ENERJİ’YE ZİRVEDE ÖDÜ26 Şubat 2020
İşkur'dan kariyer eğitimine destek26 Şubat 2020
Deftardardan vergi ziyareti 25 Şubat 2020
BALIN ADI YALOVA BİRLİK BAL OLDU25 Şubat 2020
375 işletmeye gıda denetimi23 Şubat 2020
Meyvecilik destekleri başladı23 Şubat 2020
EN BÜYÜK YÜZER HAVUZU YAPILDI22 Şubat 2020
KİVİ ITU DEMONSTRASYONU YAPILDI20 Şubat 2020
Şap aşılama kampanyası başlatıldı19 Şubat 2020
Varroa Arıları tehdit ediyor18 Şubat 2020
Yalovada gıda denetimleri başladı17 Şubat 2020
Teşvikiye balı paketlensin17 Şubat 2020
OSB kaynakları verimli kullanılmalı13 Şubat 2020
​Parıldar Esnaf Odaları ile görüştü16 Şubat 2020
Yalova Tarım Sıfır Atık belgesi aldı16 Şubat 2020
Kızılcık 'ta kalite masaya yatırıldı16 Şubat 2020
Gülen GGK toplantısında16 Şubat 2020
Aksa Akrilik, çevre uygulamalarıyla örnek oldu14 Şubat 2020
Vali Erol istihdamcı fabrikaları ziyaret etti14 Şubat 2020
Yalova Üniversitesi ile imzalar atıldı13 Şubat 2020
Organik tarıma destek var13 Şubat 2020
Yalova Kadın Girişimciler Kurulu TOBB'da12 Şubat 2020
Yalova bitkilerini koruyacaklar05 Şubat 2020
Garden Yalova ekonomiye fayda verecek31 Ocak 2020
GARDEN A.Ş'DE YÖNETİM DEĞİŞTİ31 Ocak 2020
Büyümemiş balığı tutmak yasak30 Ocak 2020
Su Ürünleri kanunu değişti28 Ocak 2020
Yalova'da Kooperatif sorunları masaya yatırıldı24 Ocak 2020
Hedef 1150 işçiye eğitim21 Ocak 2020
YTSO Kent Konseyi ile protokol imzaladı16 Ocak 2020
Meliha Akyol 'dan üreticileri destek09 Ocak 2020
Yalova'da Meracılık eğitimi verildi09 Ocak 2020
Subaşı’nda toplu sözleşme sevinci09 Ocak 2020
2019'da da Yalova ve Türkiye için çalıştık08 Ocak 2020
Eski Aksa öğrencileri tecrübelerini anlattı06 Ocak 2020
Staj başvuruları sona eriyor06 Ocak 2020
Parıldar Birlikleri denetledi03 Ocak 2020

Anasayfa | KÜNYE | İLETİŞİM | Gazeteler |
reklam
CH